Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach wspólnie z Sołectwem ZYNDAKI zapraszają na V Turniej Sołectw Gminy Sorkwity do ZYNDAK dnia 9 lipca 2011r.(sobota) godz.10.00
                               

Zabawa Taneczna po zakończeniu Turnieju
ZAPRASZAMY