Centrum Kultury i Turystyki zaprasza na koncert muzyki prawosławnej w wykonaniu Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza.Odbędzie się on 11 grudnia 2011 r. o godzinie 17.00a poprowadzi go ks.Adam Stefanowicz.

Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza powstał w 2008 roku przy okazji wystawy poświęconej Irmołogionowi Supraskiemu, podczas której zaprezentował szerokiemu gronu słuchaczy wybrane XVI wieczne melodie Supraskiego Monasteru. Zostały one wtedy wykonane po raz pierwszy od 400 at. W swej nazwie chór nawiązuje do jednego z autorów rękopisu muzycznego - Bogdana Onisimowicza, chcąc w ten sposób podkreślić przywiązanie do tradycji. Zespół za cel obrał sobie odrodzenie XVI wiecznego śpiewu liturgicznego Monasteru Supraskiego oraz odtworzenie jego praktyki wykonawczej. Poza tym w kręgu zainteresowań chóru znajdują się również inne nurty prawosławnej muzyki cerkiewnej. Członkami chóru są osoby różnych profesji, związane wspólną pasją do muzyki cerkiewnej i Monasteru Supraskiego. Dyrygentem i założycielem chóru jest Marcin Abijski.

Marcin Abijski jest wybitnym śpiewakiem, absolwentem Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego na Wydziale Teologii Społecznej oraz Ateńskiego Konserwatorium Narodowego na Wydziale Muzyki Bizantyjskiej. Uczniem Wielkiego Melodosa Patriarchatu Konstantynopola - Georgiosa Chatzichronoglou. Jako muzykolog zajmuje się badaniem, wykonaniem i upowszechnianiem jednogłosowych starocerkiewnych śpiewów liturgicznych z unikatowego, zabytkowego manuskryptu - Irmologionu Supraskiego. Marcin Abijski jest założycielem i dyrygentem Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza.