Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur „ATOMY” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, pt. "Podaruj swoje bogactwo innym".

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, w tym uczniów szkół gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, członków organizacji młodzieżowych.

Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii, każda z fotografii powinna ukazywać inny rodzaj pracy na rzecz wolontariatu. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nieprzekraczających 3 MB należy nadsyłać na adres
kasia@atomywsieci.plw formie załączników do listu elektronicznego.

W treści maila/listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, jaką reprezentuję jednostkę, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć.

Czas trwania konkursu od 11.11.2011 do 21.11.2011 r.


Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną o wartości 200 zł oraz 1 nagrodę za II miejsce o wartości 100 zł i 1 nagrodę o wartości 50 zł za III miejsce.

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Pobierz regulamin...


Marcin Łupkowski
Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej