CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO
11-500 GIŻYCKO, UL. WODNA 4 TEL./FAX 87-4282276
19-300 EŁK, UL. MICKIEWICZA 15  TEL./FAX 87-6212960
16-400 SUWAŁKI, UL. KOŚCIUSZKI 99 TEL./FAX 87-5664805
www.szkoleniauniwers.pl, e-mail: cszuniwers@interia.pl


Centrum Szkolenia Zawodowego Uniwers ZAPRASZA NA KURS PILOTÓW WYCIECZEK

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu państwowego i zdobycie uprawnień pilota wycieczek.

Program kursu obejmuje 150 godzin + 4 dni (wycieczki) z tematów:

1. Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie.
2. Wiedza o Polsce i świecie współczesnym.
3. Obsługa ruchu turystycznego.
4. Geografia turystyczna Polski i Europy. Historia kultury i sztuki.
5. Interpretacja dziedzictwa.
6. Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne.
7. Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce.
8. Pilot a grupa.
   
Posiadamy 14-letnie doświadczenie w organizowaniu kursów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani wykładowcy, posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i podręczniki.

Planowane rozpoczęcie kursu: 25 listopada 2011r., godz. 16.00

Koszt szkolenia obejmujący zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe i egzamin wynosi 1 950,00 zł

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku, ul. Wodna 4

Zgłoszenia przyjmujemy oraz szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. 87 428 22 76
KURS PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH TERENOWYCH NA OBSZAR WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu państwowego i zdobycie uprawnień przewodnika turystycznego na obszar województwa warmińsko - mazurskiego.

Program kursu obejmuje 255 godzin zajęć teoretycznych oraz 12 dni zajęć praktycznych – wycieczek:

1. Historia Polski
2. Geografia turystyczna Polski
3. Historia kultury w Polsce
4. Ochrona przyrody i środowiska w Polsce
5. Turystyka w Polsce
6. Metodyka i etyka przewodnictwa. Ogólne zasady bezpieczeństwa
7. Podstawowe przepisy prawne w turystyce
8. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
9. Historia województwa warmińsko - mazurskiego na tle historii Polski
10. Kultura i sztuka województwa warmińsko – mazurskiego
11. Charakterystyka geograficzna województwa warmińsko - mazurskiego
12. Etnografia województwa warmińsko – mazurskiego
13. Środowisko geograficzne województwa warmińsko - mazurskiego i jego ochrona
14. Zagospodarowanie turystyczne województwa warmińsko – mazurskiego
15. Terenoznawstwo i topografia
16. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek terenowych
17. Ogólne zasady bezpieczeństwa na wycieczkach
   
Posiadamy 14-letnie doświadczenie w organizowaniu kursów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani wykładowcy, posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i podręczniki. Odpłatność za kurs można wnosić w ratach.

Centrum Szkolenia Zawodowego  UNIWERS w Giżycku, ul. Wodna 4

Termin rozpoczęcia kursu – 25 listopada 2011r., godz. 16.00

Koszt szkolenia obejmujący zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe i egzamin wynosi 2 500,00 zł

Zgłoszenia przyjmujemy oraz szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. 87 428 22 76