Gmina Miasto Mrągowo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Mrągowo Westernowe Miasto". Wartość całkowita projektu wynosi 610 tys. zł, kwota dofinansowania to 413 tys. zł.

„Mrągowo westernowe miasto” jest typom projektem wizerunkowo-promocyjnym, polega  na przeprowadzeniu 50 kampanii reklamowych opartych na pokazach powietrznych, w których głównym narzędziem promocyjnym jest stylizowany w konwencji westernowej balon załogowy, który zostanie oznakowany w sposób eksponujący charakter produktu „Mrągowo – westernowe miasto”. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2013.
 
W ramach akcji przeprowadzonych zostanie 50 pokazów balonowych, m.in. w Trójmieście, Katowicach, Chorzowie, Łodzi, Warszawie oraz w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. W ramach pokazów prowadzone będą konkursy, zabawy integracyjne i różnorodne akcje promocyjne połączone z kolportażem ulotek, gadżetów i innych materiałów reklamowych związanych z projektem. Wszystkie działania będą spójne wizerunkowo tj., zarówno załoga balonu, naziemna obsługa akcji promocyjnych jak i wszystkie materiały reklamowe będą nawiązywały do konwencji country – western, aby w sposób wyrazisty i rozpoznawalny utrwalić się w pamięci adresatów kampanii. Pokazy balonowe zostaną zaplanowane tak, by stanowiły cykl odrębnych imprez promocyjnych towarzyszących innym dużym wydarzeniom medialnym, np. akcje w ramach Euro 2012, koncerty gwiazd, festiwale. Celem projektu jest ogólnopolska promocja Mrągowa i Regionu Warmii i Mazur.

Projekt realizowany jest w ramach  działania 2.2 „Promocja województwa i jego oferty turystycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


Donata Kobylińska- Durka