3 grudnia Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zaprasza na otwarcie wystawy rękodzieła artystycznego. Na wystawie obejrzeć będzie można piękne koronki warmińskie wykonane przez członkinie Stowarzyszenia Kulturalnego "Konik Mazurski" z Kętrzyna oraz prace, których autorami są uczestnicy projektu  "Kłobukowym Szlakiem".

Projekt "Kłobukowym szlakiem" to przedsięwziecie mające na celu rozpowszechnianie wśród mieszkańców Ziemi Mrągowskiej wiedzy na temat kultury i sztuki Warmi i Mazur, odkrywanie korzeni i wartosci kulturowych, podniesienie świadomości bogactwa kulturowego, popularyzację różnorodnych form tradycyjnego rzemiosła oraz promocję artystów ludowych i ich dorobku.

Program realizowany był od maja do grudnia 2011 r. Złożyły się na niego wyjazdy kulturoznawcze do muzeów etnograficznych w Węgorzewie i Olsztynku oraz dwa cykle warsztatów rękodzielniczych (tkactwo, rzeźba w drewnie, tworzenie kwiatów z papieru, ceramika oraz koronka warmińska, malowanie kafli mazurskich i wycinanka). Podczas wyjazdów doświadczeni regionaliści i etnografowie zapoznawali uczestników projektu ze specyfiką rodzimej kultury i sztuki, wskazywali jej cechy charakterystyczne oraz czynniki, które miały wpływ na jej rozwój. Następnie w oparciu o zdobytą wiedzę i pod okiem doświadczonych artystów ludowych na zajeciach warsztatowych uczestnicy projektu tworzyli własne rękodzieła.

Projekt skierowany był do wszystkich, którym bliska jest tematyka kultury ludowej regionu Warmii i Mazur. W zajęciach wzięli udział mieszkańcy Mrągowa i okolic, wśród nich dzieci i młodzież mrągowskich szkół oraz podopieczni i opiekunowie świetlic środowiskowych" "Gniazdo" nr 19, "Świetlicy Bratek" oraz Środowiskowego Domu samopomocy w Mrągowie.

Podsumowanie projektu odbędzie sie 3 grudnia 2011 r. podczas Jarmarku Świętego Mikołaja. Złożą się na nie otwarte warsztaty rękodzielnicze oraz wystawa rękodzieła artystycznego, na ktorej obok prac prezentowanych przez członków Stowarzyszenia Kulturalnego "Mazurski Konik" znajdą się również kafle mazurskie, koronki, wyroby ceramiczne i wycinanki wykonane w trakcie warsztatów rękodzielniczych przez uczestników projektu. O godzinie 14.00 na Placu Unii  Europejskiej wystapi Kapela Jakubowa z koncertem kolęd.


Otwarte warsztaty rękodzielnicze (11.30 - 15.00, hol CKiT) - podczas Jarmarku Świetego Mikołaja, w holu CKiT rękodzielnicy zaproszeni do udziału w projekcie, zaprezentują swoje umiejętności i warsztaty pracy. Chętni będą mogli spróbowac własnych sił w trudnej sztuce koronkarstwa, wycinankarstwa, garncarstwa i malowania kafli.


STOWARZYSZENIE KULTURALNE "KONIK MAZURSKI"


Utworzone w 2007 roku, skupia rękodzielników i pasjonatów zajmujacych się popularyzacją wiedzy o kulturze ludowej Warmii i Mazur oraz odtwarzaniem i upowszechnianiem typowych dla tej kultury motywów zdobniczych.

Członkowie Stowarzyszenia zgłębiają wiedzę na temat regionu, prowadzą dokumentację fotograficzną dawnych wzorów, następnie odtwarzaję je różnymi technikami rękodzielniczymi szydełkując, haftując, tkajac, czy malujac na kaflach. Stowarzyszenie prowadzi również zajęcia rękodzielnicze i plastyczne dla dzieci i młodzieźy, mające na celu upowszechnianie wiedzy o kulturze, zwyczajach i języku mazurskim. Organizują imprezy cykliczne, takie jak: Jarmark Wielkanocny, "Pchli Targ", Mazurskie Morcinki, "Mazurzenie po Kętrzyńsku". Osiągnięciem Stowarzyszenia jest też odtworznie regionalnych strojów ludowych, które objęło ręczne utkanie materiałów, szycie oraz zdobienie, a także uszycie i wyhaftowanie czepków ludowych.

Swój dorobek członkowie Stowarzyszenia prezentują w Galerii "Konik Mazurski" na Zamku w Kętrzynie. Biorą udział w wystawach i jarmarkach m.in. w Olsztynku, Węgorzewie, Olsztynie, Reszlu, Poznaniu, Kielcach oraz zagranicą (Niemcy, Czechy, Ukraina, Rosja, Litwa).

Za pasję, ciepło i zapał w kultywowaniu tradycji w czerwcu 2011 roku zostali laureatami VIII edycji konkursu "Godni Naśladowania", którego ideą jest promowanie najlepszych inicjatyw pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji o projekcie oraz fotorelacje z przebiegu warsztatów na podstronie
Projektu Kłobukowego Szlaku