Zapraszamy do przeczytania i wysłuchania rozmowy prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Mrągowska" Roberta  Wróbel z dyrektorem Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu Włodzimierzem Szelągiem dotyczącej działań Polskiej Organizacji Turystycznej w Austrii - odnośnie promocji marki Warmii i Mazur. Rozmowę przeprowadzono przy okazji targów turystycznych w Wiedniu Ferien-Messe 2012


RW: Czy Warmia i Mazury to Region Rozpoznawalny w Austrii?

WS: Tak, dziś już tak. Cieszymy się, że rozpoznawalność Mazur, dzięki naszej wspólnej pracy stale wzrasta. Uczestnictwo reprezentantów Warmii i Mazur na targach Ferien Messe w Wiedniu ma bardzo duży wpływ na ten proces. Dziś klienci nie pytają już „co to jest”, ale jak tam dojechać. Jeżeli utrzymamy taki styl i tempo promocji to już za kilka lat ta rozpoznawalność będzie bardzo wysoka. Niektórzy dziennikarze turystyczni wracając z Mazur i obserwując nasze działania promocyjne stwierdzają, że za 5-6 lat Mazury będą numerem jeden na rynku austriackim.

RW: Jakie w związku z tym są podejmowane działania przez Wiedeński POIT w roku 2012? Jaki jest plan?

WS: Rozpoczęliśmy oczywiście od najważniejszego zadania, jakim jest udział w targach Ferien Messe 2012, Te targi cieszą się dużym zainteresowaniem i są zwiedzane przez 150 000 mieszkańców Wiednia i okolic. W tej kwocie są również goście z Bratysławy, regionu przygranicznego mającego bardzo dobre połączenie z Wiedniem. W ostatnim czasie obserwujemy wiele wspólnych działań promocyjnych Wiednia i Bratysławy, a przecież Słowacy to dla nas też wdzięczny klient, który z sentymentem przyjeżdża na Mazury.

Obok uczestnictwa w targach możemy z dumą powiedzieć o pozyskaniu zgody na organizację w roku 2012 Kongresu małych i średnich biur podróży zrzeszonych w Stowarzyszeniu OVT  w Polsce, właśnie na Mazurach. Ostereichische Verein fur Tourismus, skupiające ponad 500 biur podróży zorganizuje swoje posiedzenie „Herbst Tagung” we wrześniu bieżącego roku. Będziemy gościć 50 reprezentantów tego gremium u nas i możemy wykorzystać ich pobyt do wymiany doświadczeń z reprezentacją polskich biur podróży. Jest to wynikiem naszej, można śmiało powiedzieć, ciężkiej pracy i wieloletnich zabiegów.

RW: Czy organizujecie wyjazdy studyjne dziennikarzy Austriackich na Mazury?

WS: Organizacja wyjazdów prasowych to dla nas bardo ważna forma działalności. Co roku przyjeżdża na Mazury z naszego polecenia kilka osób ze świata mediów. Prasa, radio i telewizja. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy bardzo udany wyjazd z redaktorem rozgłośni Radio Wien.  W wyniku tej podróży powstała 2 godzinna audycja wyemitowana na antenie radia WIEN. W czasie audycji nasz gość, redaktor  Peter Agathakis, prowadzący bardzo popularną audycję „Auf Und davon” bardzo ciepło, z wielkim zaangażowaniem opowiadał o swoich wrażeniach z pobytu na Mazurach. Wielkie wrażenie zrobiła na nim przejażdżka po Krutyni, opowiadał o wypłynięciu szybką motorówką z Mikołajek na jezioro, gdzie po pół godzinie patrząc na wszystkie strony widzieliśmy tylko wodę. Zrobiło to ogromne wrażenie na całej naszej ekipie, w której obok Petera Agathakisa i dyrektora biura PLL LOT w Wiedniu uczestniczyłem osobiście.
Wspaniale prezentuje się hotel Krasicki. To naprawdę pięknych obiekt i będziemy pozyskiwać dla niego najlepszych klientów z Austrii.

RW: Niedawno zakończył się konkurs na nowe 7 cudów natury, w którym zajęliśmy bardzo dobre, bo 14 miejsce na 400 kandydatów. jakie działania były wykonane przez Wiedeński POIT w związku z tym konkursem

WS: To była wspaniała idea uczestnictwa w tym konkursie. Byliśmy bardzo dumni i zadowoleni, że Mazury dostały się do finału. Po zapoznaniu się z akcją promocyjną przygotowaną przez Region Warmińsko - Mazurski na targi ITB w Berlinie postanowiliśmy skopiować częściowo ten pomysł na rynek austriacki. Zorganizowaliśmy tutaj wiele stanowisk informacji turystycznej, na których pokazywaliśmy materiały promocyjne zachęcając jednocześnie do głosowania na Mazury. Idea jak i sam konkurs w Austrii i Szwajcarii była prawie w ogóle nieznana. Musieliśmy po pierwsze powiedzieć, że jest taki konkurs, a po drugie opowiedzieć o Mazurach i przekonać naszych partnerów do głosowania. To się w dużej mierze udało. Sporo głosów z Austrii było oddanych na naszych stanowiskach. Bardzo jesteśmy z tego dumni. Jedno ze stanowisk zorganizowaliśmy w Wiedeńskim Hotelu Sacher podczas spotkania SKAL Klubu, elitarnego stowarzyszenia kadry kierowniczej z branży turystycznej. Kolejne stanowisko przygotowaliśmy w ramach wewnętrznych targów Ferien organizowanych przez bank „Die Erste” w siedzibie Austriackiego Ministerstwa Gospodarki. W imprezie uczestniczyło ponad 500 pracowników tych organizacji, znakomicie znających branże turystyczną. Tu do kompletnego głosowania pozyskaliśmy 12 osób, co wiedząc jak trudno było przejść cały cykl uważamy za duże osiągnięcie. Byliśmy z naszą prezentacją i stanowiskiem na imprezie z okazji otwarcia „Dni polskich w Wiedniu” zorganizowanej w Ratuszu 3 dzielnicy Wiednia. Uczestniczyło w niej około 300 gości. Podobne działanie przeprowadziliśmy na wzgórzu Kahlenberg obok kościoła polskiego.

Staraliśmy się przy każdej okazji opowiadać o konkursie i namawiać do uczestnictwa w nim. Jak już wspomniałem do głosowania namawiałem również członków Stowarzyszenia OVT w czasie Kongresu Herbst Tagung 2011. Zostałem tam zaproszony w celu przedstawienia prezentacji na temat staniu przygotowań do projektu EURO UEFA 2012 TM. W mojej prezentacji znalazły się informacje o Konkursie, dzięki czemu udało mi się nakłonić do głosowania kilku kolegów. Na tym spotkaniu po raz pierwszy zaproponowałem organizację Kongresu w 2012 roku na Mazurach. Cieszę się, że udało się do niej przekonać Zarząd Stowarzyszenia OVT.

RW: Sądząc po ilości odwiedzających stoisko Warmii i Mazur w tym roku, myślę, że Państwa działania odniosły zamierzony sukces. Dziękuje za rozmowę.


WS: To nasze wspólne działania do tego doprowadziły. Chciałbym serdecznie podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu, Warmińsko Mazurskiemu Oddziałowi Polskiej Izby Turystyki, Warmińsko - Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - bez Państwa udziału, bez Państwa materiałów, bez Państwa wsparcia dłużej musielibyśmy pracować na ten sukces. Ośrodek i Polska Organizacja Turystyczna dokładamy ze swej strony wszelkich starań, ale jeżeli chcemy odnieść sukces to musimy pracować wspólnie, ciężko pracować, bo konkurencja jest coraz silniejsza. Moje serdeczne podziękowania dla całego Regionu i wszystkich prężnie działających tam organizacji - macie dobre materiały i wspaniałych ludzi, więc sukces zapewniony.

Zapraszam z działaniami promocyjnymi do Austrii i Szwajcarii, na rynki, na których pracuje kierowany przeze mnie Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Wiedniu.

Wysłuchaj...