Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska oraz Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej przygotowują się do udziału w kolejnych targach turystycznych w tym roku. Tym razem wybieramy się na Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu.

Jak zawsze Ziemia Mrągowska zaprezentuje się na stoisku wojewódzkim Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Taki sposób współpracy z pewnością wzmocni przekaz promocyjny naszego regionu.

W związku z szybkim przyrostem podmiotów zainteresowanych członkostwem w Lokalnej Organizacji Turystycznej (obecnie 83 obiekty) na targach prezentowane będą głównie foldery promocyjne członków stowarzyszenia. W związku z tym prosimy wszystkie podmioty należące do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Mrągowska o dostarczenie folderów w języku polskim do biura Lotu przy Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 26 w Mrągowie do dnia 1 lutego.

Kolejne targi, w których weźmiemy udział to ITB w Berlinie, które odbędą się w marcu.

Zachęcamy do przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Mrągowska!

Roczna składka członkowska wynosi 100 zł/brutto.

Jak przystąpić do naszego stowarzyszenia?
Wystarczy wypełnić deklaracje członkowską, którą należy dostarczyć do Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 26 lub przesłać pocztą tradycyjną. Do pobrania na:
http://www.it.mragowo.pl/lot-deklaracja-czlonkowska,2,69,pl.html.

Należy także opłacić roczną składkę członkowską w wysokości 100 zł. Wpłaty można dokonać osobiście w biurze LOTu (ul. Warszawska 26 w Mrągowie) lub na konto bankowe:
BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁAJKACH, ODDZIAŁ W MRĄGOWIE
NR RACHUNKU BANKOWEGO:
59 9350 0001 0216 3329 2062 0001

W przypadku pytań proszę o kontakt:
info@it.mragowo.pl lub telefonicznie 89 741 80 39.