Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do wzięcia udziału w eliminacjach miejskich 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się19 kwietnia o godz. 12.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
U w a g a: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja

KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW:
- środowiskowych, miejskich, gminnych; 19 kwietnia CKiT Mrągowo
- powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
21 kwietnia Kętrzyn
- wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 6 maja 2012 r;
- spotkań finałowych.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Spotkania Finałowe odbędą się:
- turniej A i B   13 – 16 czerwca  2012 r. w Ostrołęce;
- turniej D   29 maja – 2  czerwca 2012 r. we Włocławku;
- turniej C   8 – 10 czerwca 2012 r. w Słupsku.

Regulamin wraz z kartą zgłoszeń  -
pliki do pobrania (57 OKR)

Na zgłoszenia (które można składać osobiście w dziale organizacji imprez CKiT lub przesłać drogą mailową j.polomska@ckit.mragowo.pl) czekamy do 11 kwietnia.W Centrum Kultury i Turystyki odbędą się również eliminacje miejsko – gminne i rejonowe Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją, skierowanego  do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Ideą przyświecającą realizacji konkursu jest zachęcenie do artystycznej konfrontacji młodych recytatorów, wyostrzenie ich wrażliwości i wyobraźni poprzez piękne słowo, jak również możliwość prezentacji poezji i prozy dziecięcej.
 

Etap miejsko - gminny odbędzie się 19 kwietnia 2012 r. o godz. 9.30, zaś rejonowy 17 maja 2012 r. o godz. 9.30. Zwycięzcy przesłuchań rejonowych będą reprezentować nasz rejon na szczeblu wojewódzkim w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 15 czerwca 2012 r.