W centrum Mrągowa przy pl. Kajki stoi tzw. Strażnica Bośniacka. Budynek widnieje na najstarszym przedstawieniu miasta, czyli sztychu Albrechta Adama z roku 1812. Skąd jednak wzięła się nazwa? Co mają mieszkańcy Bośni wspólnego z Mrągowem?


Definicja
Według definicji z Wikipedii, nazwa „Bośniacy” odnosi się do wojskowych oddziałów konnych, które służyły w wielu armiach, zwłaszcza w Prusach.  Określenie może się także odnosić do jednostek nieregularnych, czyli nie będących oddziałami wojskowymi. Jest do definicja ogólna.

Węższa definicja wskazuje, że Bośniacy to elitarna, lekka kawaleria pruska, która powstała w XVIII wieku (około 1745 roku). Charakterystyczną bronią, którą się posługiwali była lanca, czyli lekka drzewcowa broń formacji kawaleryjskich.

Oddziały te nosiły charakterystyczne, wysokie futrzane czapy ozdobione kitkami i sznurami, do tego żupany ozdobione szamerowaniem i kolorowymi wypustkami. Jako uzbrojenie służyły im szable i lance, podobnie jak ich odpowiednikom w armii carskiej – Kozakom. Co mają jednak wspólnego lekka kawaleria nazywana Bośniakami z Prusami?

Historia powstania oddziałów Bośniackich

Pierwszy raz oddziały te wykorzystano podczas wojny siedmioletniej, w liczbie około 1000 ludzi, później w czasie insurekcji kościuszkowskiej. W XIX wieku formację tę zastąpili ułani, również uzbrojeni w lance.

Zapraszamy do lektury artykułu...