We wrześniu 2011 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej złożyło w Urzędzie Miasta Mrągowa ankietę przeznaczoną dla organizacji pozarządowych wyrażających gotowość realizacji zadań własnych Miasta Mrągowo w 2012 roku. Zaproponowane przez Towarzystwo zadanie pn. „Wspomnienia Mieszkańców Mrągowa” ujęte zostało w Rocznym Programie Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi. W związku z powyższym realizatorzy zadania zwracają się z apelem do mieszkańców Mrągowa obecnych i byłych, którzy chcieliby współuczestniczyć w tworzeniu książki o jego przeszłości, aby zabrali się za pisanie wspomnień.

Gotowe prace należy dostarczać do p. Dariusza Żyłowskiego kierownika mrągowskiego muzeum lub do p. Barbary Szymańskiej kierowniczki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wacława Gołowicza w Mrągowie. U tych też osób zasięgnąć można bliższych informacji na temat planowanej publikacji.
W pamięci każdego z nas drzemią wspomnienia jakichś zdarzeń, faktów etc. związanych z miejscem zamieszkania. Wśród tych wspomnień trafiają się takie, których ze względu na ich wartości nie wypada, a nawet nie należy puszczać w niepamięć. Są to wydarzenia, w których jako mieszkańcy Mrągowa braliśmy czynny bądź bierny udział. Zapewne większość czytelników zdaje sobie sprawę z tego jak wielką skarbnicę wiedzy dla badaczy dziejów Mrągowa stanowić będzie książka zawierająca wspomnienia jego mieszkańców.
Dla realizatorów tego projektu są tak samo ważne wspomnienia z Mrągowa przedwojennego jak z okresu wojny i z okresu powojennego.
Piszmy wspomnienia sami, namawiajmy do tego dziadków, rodziców, znajomych...
Skorzystajmy z niepowtarzalnej okazji pozostawienia po sobie czegoś co będzie, chociaż nas nie stanie.
W przypadku gdyby spisanie wspomnień sprawiało jakąkolwiek trudność prosimy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z którąś z wymienionych wyżej osób - udzielą niezbędnej pomocy.
„Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić.
Szanujmy wspomnienia bo warto coś mieć, gdy zbliży się nasz fin de siècle...”
Te wciąż aktualne i chciałoby się rzec „święte słowa” napisał ok. 70 lat temu Czesław Jastrzębiec-Kozłowski poeta, tłumacz, lingwista i filozof. Wykorzystali je później „Skaldowie” w popularnej piosence.
Piszmy zatem wspomnienia.

Andrzej Badurek