Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii Dla Wszystkich. W Polsce obchody Światowego Dnia Ziemi 2012 przebiegać będą pod hasłem „DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH”.

W Mrągowie tegoroczne obchody Dnia Ziemi już po raz drugi organizowane będą na szczeblu powiatowym i miejskim.Odbędą się 20 kwietnia 2012 r. godz. 9.00 - 12.00, w Amfiteatrze przy pl. Unii Europejskiej.Zgodnie z hasłem przewodnim tegorocznych obchodów święta ziemi proponujemy program, którym chcielibyśmy zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz ochrony środowiska, w szczególności poprzez zrównoważone wykorzystywanie zasobów energii tradycyjnej, czystsze technologie, czy też wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Celem programu jest poszerzenie wiedzy wśród mieszkańców Powiatu Mrągowskiego na temat znaczenia energii i równego dostępu do niej dla wszystkich ludzi oraz promocja nowych technologii związanych z energią odnawialną.

Dzień Ziemi rozpoczniemy pochodem ekologicznym (start: godz. 8.45, jez. Magistrackie). Jego uczestnicy poprowadzeni przez bębniarzy przejdą trasą od Jeziorka Magistrackiego do małego amfiteatru, gdzie odbędą się główne obchody święta. Na program imprezy złożą się m.in. występy artystyczne grup ekologicznych z przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych, pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Zrównoważone wykorzystanie energii”, konkurs na najciekawszy strój recyklingowy oraz konkurs na instalację przestrzenną wykonaną z tetrapaków.  Przeprowadzona zostanie również zbiórka elektro-odpadów oraz puszek.

Ponadto zorganizowane zostaną stanowiska ekologiczne przygotowane przez Leśny Kompleks Promocyjny, Fundację RECAL, Remondis Sp. z o.o., Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Energa Operator SA, Eko-Energy S.C., oferujące atrakcyjny program ekologiczno-edukacyjny: szereg konkursów, quizów i pokazów, którym przyświecać będzie hasło „Dobra Energia Dla Wszystkich”.  W ramach programu artystycznego w wykonaniu grupy bębniarsko - cyrkowej odbędą się warsztaty bębniarskie, puszczanie baniek mydlanych,  zabawy z chustą integracyjną, etc.

Dla uczestników zabaw przewidziane zostały  nagrody i drobne upominki.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego włączenia sie w obchody Dnia Ziemi 2012.