W środę 7. marca  w gabinecie Wójta Gminy Sorkwity odbyło się kolejne spotkanie organizatorów Festiwalu Kultury Mazurskiej. Oprócz gospodarza – wójta Józefa Maciejewskiego, w spotkaniu uczestniczyli: Barbara Zmitrowicz – Wiszniewska przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity, Marcin Łupkowski dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach, Paweł Kisiel członek Zarządu d/s Kultury Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, Dariusz Żyłowski – v-ce prezes oraz  Andrzej Badurek - prezes Towarzystwa.

Podczas spotkania ustalono termin Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach na11-12 sierpnia2012 roku. Ponadto zgłoszono część kandydatów do Komitetu Organizacyjnego Festiwalu – pełny skład Komitetu Organizacyjnego poznamy po jego ukonstytuowaniu się
co nastąpić powinno na spotkaniu w dniu 4 kwietnia.

Zebrani zapoznali się także z projektem Regulaminu Festiwalu Kultury Mazurskiej, który po dokonaniu ewentualnych poprawek przyjęty zostanie przez Komitet Organizacyjny.

Podczas wspomnianego kwietniowego spotkania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marcin Łupkowski przedstawi wstępny projekt programu festiwalowego.

Organizatorami Festiwalu Kultury Mazurskiej są: Gmina Sorkwity i Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej

Cele, które przyświecają organizatorom festiwalu są następujące:
- prezentacja, promocja i popularyzacja folkloru Mazurów, ich zwyczajów, tradycji, obrzędów i twórczości
- upowszechnianie wiedzy historycznej o Ziemi Mazurskiej, a także dowartościowanie rodowitych mieszkańców Mazur
- uaktywnienie społeczne mieszkańców gminy Sorkwity
- popularyzacja gminy wśród turystów krajowych i zagranicznych, wśród mieszkańców ościennych powiatów oraz na terenie województwa i kraju
- promocja Gminy Sorkwity poprzez atrakcyjną prezentację wybranych obiektów przyrody, architektury, zdarzeń społecznych itp.

Mówiąc krótko i na temat, organizatorzy zrobią wszystko, aby dzięki festiwalowi poziom wiedzy o Ziemi Mazurskiej i jej rodowitych mieszkańcach Mazurach stale wzrastał, a gmina Sorkwity, która jest gospodarzem imprezy zyskiwała na popularności wśród turystów polskich i zagranicznych, co w konsekwencji przełożyć się musi na znakomitą poprawę kondycji gospodarczej gminy i jej mieszkańców.


Andrzej Badurek