Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej „SEEiK” z Mrągowa ogłasza IV edycję konkursu „Tolerancja a społeczeństwo obywatelskie. Miejsce i rola Żydów w historii i kulturze Warmii i Mazur” im. Prof. Abrahama Joshue Heschela. Konkurs trwa od dnia 01.03.2012 roku do dnia 08.06.2012 roku.

Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Burmistrz Miasta Mrągowo, Starosta Powiatu Piskiego, Starosta Powiatu Mrągowskiego, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Stowarzyszenie Kobieta na Plus z Rucianego-Nidy, Piska Fundacja Rozwoju w Piszu, Fundacja na rzecz zbliżania kultur "OPEN ART" w Warszawie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie Koło w Mrągowie, Sieć organizacji młodzieżowych województwa Warmińsko-Mazurskiego ATOMY, Olsztyńskie Centrum Wolontariatu Spinacz prowadzone przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.
 
Konkurs wspierany jest przez wolontariuszy mrągowskiego Centrum Wolontariatu, należącego do wojewódzkiej sieci wolontariat Warmii i Mazur.

Patronat medialny: Zapiski Mazurskie, Kurier Mrągowski oraz Radio Planeta Mrągowo.

W roku 2012 szczególnie priorytetowo będą traktowane prace związane z osobą Janusza Korczaka, pedagoga i przyjaciela dzieci. Rok 2012 jest Rokiem Janusza Korczaka.

Tematy prac:

Do wykonania techniką dowolną:

1. Wykonaj za pomocą dowolnej techniki plastycznej

- Moje miejsce na ziemi – świat oczami polskiego i żydowskiego dziecka w spojrzeniu na kulturę i obyczaje rodzinne.
- Dziecko w żydowskiej i polskiej rodzinie.
- Prawa dziecka jako jednostki.
- Myśl i życie Janusza Korczaka.
- Bohater dziecięcy Janusza Korczaka.
- Żyd Polak, Polak Żyd – to co wspólne w naszych kulturach i historii?

Do wykonania w formie opisowej:

1. Napisz esej na temat:

- Bić czy nie bić? Oto jest pytanie. O metodach wychowania dzieci w polskiej i żydowskiej kulturze.
- Dlaczego Goldsmith stał się Korczakiem?
- Wywiad z Januszem Korczakiem dotyczący współczesnej młodzieży.
- O co zapytałbyś Janusza Korczaka, gdybyś miała/ał taką okazję?

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy Organizatorom do dnia 08.06.2012r. Prace mogą być dostarczane lub wysyłane zbiorczo oraz składane osobiście. Każdy Uczestnik w Konkursie może przesłać jedną pracę plastyczną i jedną opisową. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 14.06.2012 r. i będzie polegało na wyborze 6 Uczestników, w 5 kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoły podstawowe klasy 1–3, szkoły podstawowe klasy 4–6, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne oraz osoby dorosłe.

Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona na stronie Internetowej Organizatora
www.seeik.pl, nie później niż do dnia 14.06.2012 r. wraz z protokołem komisji konkursowej.

Prace z całego województwa można kierować pocztą na adres biura koordynatora projektu Stowarzyszenia SEEiK, ul. Wileńska 36/1, 11–700 Mrągowo lub dostarczać osobiście.

Prace z powiatu piskiego należy nadsyłać na adres siedziby Piskiej Fundacji Rozwoju w Piszu 12-200 Pisz, ul. 1 Maja 7a lub dostarczać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Prace z powiatu olsztyńskiego należy nadsyłać na adres siedziby Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu Spinacz prowadzonego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” ul. T. Szewczenki 1, 10 – 247 Olsztyn (Zatorze) lub dostarczać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

 

Pobierz:

RegulaminMariola Łupkowska
Koordynator projektu