Przygotowania do Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach nabierają tempa. Po spotkaniach typu organizacyjnego przyszła kolej na tworzenie programu.

W tym też celu 4 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sorkwitach odbyło się spotkanie członków Rady Programowej.  Spotkanie prowadził Marcin Łupkowski dyrektor GOK w Sorkwitach i jednocześnie dyrektor Festiwalu.

Podczas spotkania zebrani zapoznali się z  regulaminem imprezy oraz nakreślili wstępnie jej program.

Festiwal Kultury Mazurskiej w Sorkwitach odbędzie w dniach 14 i 15 sierpnia 2012 roku, dwa dni po Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie.

Podczas spotkania ustalono, że program imprezy składał się będzie z dwóch powiązanych ze sobą części: edukacyjno – oświatowo – poznawczej i rekreacyjno – rozrywkowej.

Ustalono, że pierwszego dnia Festiwalu odbędzie się konferencja naukowa na temat Mazurów, ich pochodzenia i historii. Współorganizatorem konferencji ma być Polskie Towarzystwo Historyczne, które w radzie programowej reprezentuje dr Jan Gancewski. Tego samego dnia zaplanowano otwarcie wystaw związanych tematycznie z Festiwalem oraz występy zespołów artystycznych w tym gwiazdy festiwalu.

Drugi dzień FKM obfitować ma w prezentacje literackie, artystyczne, wyrobów rękodzielniczych, kulinarnych itp. oraz występy zespołów estradowych zaproszonych i własnych.

Planuje się także zorganizowanie Pikniku Mazurskiego z wykorzystaniem tradycyjnych mazurskich potraw, wspólną zabawą z atrakcjami dla mieszkańców i turystów.

Powyższe założenia programowe wzbogacone o nowe propozycje i dopracowane poddane zostaną ocenie Komitetu Organizacyjnego Festiwalu, który ma się zebrać 19 kwietnia br.


Andrzej Badurek
Foto:
Na zdjęciu członkowie Rady Programowej FKM w Sorkwitach