Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że zwrot ceny za zakupione bilety na odwołany w dniu 29 lipca koncert Pikniku Country będzie dokonywanyod 13 sierpnia do 14 września 2012 r.

Zwrot będzie następować po bezpośrednim doręczeniu biletu do punktu sprzedaży biletów (ul. Warszawska 26, Mrągowo, tel.89 743 34 66, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 17.00). W przypadku przesłania biletu na adres Centrum Kultury i Turystyki za pośrednictwem poczty lub kuriera zwrot ceny następować będzie na rachunek bankowy podany przez nadawcę. Brak doręczenia do CKiT oryginalnego biletu będzie uzasadniał odmowę zwrotu ceny biletu.

Adres:

Centrum Kultury i Turystyki

ul. Warszawska 26

11-700 Mrągowo