Polska Organizacja Turystyczna w konsultacji z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, Zarządem Forum Informacji Turystycznej wprowadziły certyfikację informacji turystycznej. Proces ten realizowany jest od 2010 r.

Celem certyfikacji jest:
•    potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej;
•    stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń punktów informacji turystycznej. Nadanie kategorii równoznaczne jest z włączeniem danej jednostki do turystycznej do sieci Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej (MCIT) poddało się certyfikacji w 2012 r. po zakończeniu modernizacji biura w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata  2007 – 2013. Realizatorem projektu w Mrągowie była Gmina Miasto Mrągowo. Dzięki temu możliwe było spełnienie wymogów certyfikacyjnych dla najwyższej kategorii, tj. czterech gwiazdek. Minimalne kryteria, które  m.in. należało spełnić to: kilkuletnie doświadczenie informatorów w branży turystycznej, znajomość języków obcych, dostępność placówki dla niepełnosprawnych, co najmniej dwa bezpłatne stanowiska komputerowe dla turystów, kiosk elektroniczny, dostępne materiały promocyjne lokalne, regionalne w różnych wersjach językowych i inne.

Sprzęt to nie wszystko. Tylko dzięki stałej i kompetentnej kadrze pracowników możliwe jest wypracowanie standardów pracy, by otrzymać najwyższą ocenę, czyli cztery gwiazdki. To pracownik użytkuje sprzęt, a jeżeli pracuje na dobrym, to może dzięki własnej pomysłowości zdziałać bardzo wiele. Projekt modernizacji oraz proces certyfikacji traktujemy jako etap w rozwoju biura informacji turystycznej. Od początku działalności rozszerzamy coraz bardziej naszą ofertę o nowe narzędzia i możliwości dotarcia z informacją do turystów, mieszkańców i gestorów branży turystycznej. Prowadzimy stronę internetową www.it.mragowo.pl, szukamy ciekawych informacji historycznych nt. regionu, znakujemy szlaki turystyczne, organizujemy imprezy krajoznawcze, przygotowujemy publikacje turystyczne, promujemy region na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, wnioskujemy o dofinansowanie naszych projektów z funduszy samorządowych, wojewódzkich i unijnych. Działań jest coraz więcej, cały czas się uczymy i zdobywamy doświadczenie”  - mówi Kierownik MCIT Robert Wróbel

Uroczyste podsumowanie wojewódzkiej certyfikacji i wręczenie Certyfikatów Polskiego Systemu Informacji Turystycznej odbyło się 29 października w Olsztynie.
MCIT może posługiwać się Certyfikatem do września 2014 roku.
Na Warmii i Mazurach certyfikacji poddały się 34 punkty, z czego kategorię najwyższą otrzymały 3 placówki.

Nagrody i wyróżnienia Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej przyznawane prze Polską Organizację Turystyczną:
2006 – Wyróżnienie w konkursie na Najlepsze Centrum  Informacji Turystycznej w Polsce
2007 - I miejsce w konkursie na Najlepsze Centrum  Informacji Turystycznej w Polsce
 w kategorii miast poniżej  75 tys. mieszkańców
2008 - I miejsce w konkursie na Najlepsze Centrum  Informacji Turystycznej w Polsce
 w kategorii miast poniżej  75 tys. mieszkańców
2012 - **** gwiazdki w Certyfikacji punktów Informacji Turystycznej

Lista certyfikowanych punktów informacji turystycznej na Warmii i Mazurach.