MKT został powołany w Mrągowie w dniu 18.12.2012 przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, które zamierzają współpracować przy realizacji projektów turystycznych, ale też gospodarczych. Koordynatorem (biurem obsługi) została Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska.

Klaster to grupa podmiotów powiązanych ze sobą wspólnymi celami, wspólnie realizujących swoje zamierzenia i pokonujących problemy. Każdy z przedsiębiorców boryka się z różnymi problemami, które wydają się w pojedynkę trudne do rozwiązania. Dotyczy to także gestorów branży turystycznej, którzy często mają własne pomysły na promocje regionu i często celne spostrzeżenia. Klaster to platforma współpracy przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją działalność.

Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem może zostać każdy, kto wyrazi chęć realizowania jego celów i zaakceptuje regulamin.

Pierwsze spotkanie członków Klastra, podczas którego przyjęty został Regulamin oraz wybrana została Rada Klastra odbyło się 7.01.2013. Od tego czasu zawiązanych zostało już kilka grup roboczych.

Dlaczego zdecydowano, że LOT Ziemia Mrągowska tak intensywnie zaczęła wspierać tworzący się klaster? Mimo, że Lokalna Organizacja Turystyczna działa zaledwie od kilkunastu lat, to osiągnęliśmy dość dobry poziom działania. Pod względem liczby członków jesteśmy jedną z największych tego typu Organizacji w kraju. Naszymi członkami jest ok. 20% wszystkich podmiotów turystycznych w Powiecie Mrągowskim, nawet biorąc pod uwagę małe bary czy pokoje do wynajęcia. Zauważam jednak, że powoli osiągamy barierę, którą trudna jest samemu pokonać. Razem z Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej, której to pracownicy działają w LOT-cie, jesteśmy przez kilka miesięcy w roku zaangażowani w obsługę turystów odwiedzających Informację Turystyczną w Mrągowie. Sprawia to, że wtedy nie możemy angażować się w zadania promocyjne. Także finansowanie naszych działań z roku na rok jest coraz mniejsze, dlatego też coraz więcej funduszy pozyskujemy z zewnątrz. Rok 2013 może być dla nas przełomowy, ponieważ coraz mniej zaangażowani jesteśmy w działania podstawowe, jak np. druk wydawnictw (ponieważ coraz więcej już ich posiadamy), a coraz więcej działań skierowanych jest na pozyskanie funduszy zewnętrznych, także tych unijnych. Po kilku latach intensywnej pracy jesteśmy w stanie dużo osiągnąć, natomiast przeszkodą są finanse oraz brak czasu latem, na realizację ponadpodstawowych działań - mówi Robert Wróbel, Prezes LOT "Ziemia Mrągowska", Kierownik MCIT.

Mazurski Klaster Turystycznych to także wyciągnięcie ręki do przedsiębiorców, którzy chcą korzystać z Funduszy Unijnych w latach 2014 – 2020. Już obecnie w projekcie „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” (www.strategia2025.warmia.mazury.pl) wskazuje się na rolę klastrowych sieci powiązań i widać, że właśnie Klastry i ich członkowie będą mogły liczyć na ogromne fundusze. W naszym województwie dofinansowane będą inicjatywy w trzech dużych obszarach: przemysł drzewny (meblarski), spożywczy i właśnie turystyka. Tworząc Klaster chcemy przygotować się na przyszłe finansowanie.

Członkowie Klastra tworzą Grupy Robocze zainteresowane konkretną sprawą. Już na wstępie zostało założonych kilka grup, z których już trzy zaczęły realizować swoje pomysły.

Grupa ukierunkowana na pozyskanie turysty rosyjskiego opracowuje Katalog Produktowy oraz stronę internetową. Grupa „Convention Bureau”, której celem jest promocja regionu jako atrakcyjnego dla organizacji seminariów, konferencji oraz imprez integracyjnych tworzy stronę www.mazurykonferencje.com. Grupa „usługi okołoturystyczne” pracuje nad projektem dodatkowej atrakcji regionu wraz z imprezą promocyjną.

Grupy robocze zawiązane są pomiędzy członkami klastra. Każdy członek klastra może zawiązać grupę, w której będzie realizował swoje pomysły, angażując sojuszników i określając cele oraz sposoby ich realizacji. Finansowanie działań odbywa się w poszczególnych grupach.

To dopiero początek, ale bardzo obiecujący. Klaster liczy już 20 członków, a z realizacją kolejnych projektów ich liczba, będzie z pewnością rosła.
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.