Stacja Diakonijna w Sorkwitach ma zaszczyt zaprosić na XIII Karnawałowy Bal Charytatywny, który odbędzie się w sali Ośrodka Wypoczynkowego "Karolczak" w Maradkach.

Data: sobota 9 lutego, godz. 20:00

Stacja dziękuje za ofiarę na swoje funkcjonowanie w wysokości 150 zł/os.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia pod numerem telefonu (89) 742 81 78 lub 607 692 108. Wpłaty należy dokonać na nr konta: Stacja Diakonijna - BANK PEKAO SA, Oddział Mrągowo, Nr. 77-1240-1617-1111-0000-1369-2814

Specjalny autobus:
Odjazd z Mrągowa - Plac Piłsudskiego - sobota - godz. 19:30
Powrót do Mrągowa - niedziela - godz. 5:00