Zgłoszenia do dziewiątej edycji konkursów „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości” oraz „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” rozpoczynają się 18 lutego 2013 roku.

Celem inicjatywy „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości” jest promocja nowoczesnej koncepcji zarządzania przez jakość, informacja na temat nowoczesnych metod zarządzania, które wdrażane są w przodujących organizacjach na świecie; rozszerzenie filozofii poprzez włączenie do tej promocji władz samorządowych województwa, powiatów i gmin; wprowadzenie do organizacji koncepcji ciągłego doskonalenia zarządzania; zwrócenie uwagi na potrzebę utrzymywania przez organizacje stałych kontaktów z otoczeniem w tym z  władzami wojewódzkimi i organizacjami samorządowymi oraz popularyzacja wśród załóg organizacji projakościowego sposobu myślenia.
 
W konkursie mogą wziąć udział organizacje, które rywalizować będą w kategoriach: mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe, organizacje produkcyjne i usługowe, organizacje publiczne oraz organizacje edukacyjne.

Dzięki uczestnictwu w konkursie organizacje mogą zapoznać się m.in. z nowoczesną koncepcją zarządzania w tym modelem doskonalenia zarządzania, tożsamym z CAF-em, szkolić pracowników w technice samooceny, wdrożenie w organizacji dyscyplinującego i systematyzującego podejścia do problematyki poprawy czy zdobyć nagrodę w prestiżowym konkursie za wyróżniające się własne osiągnięcia w zakresie zarządzania i ich bezkosztowego wypromowania w skali regionu.

Z kolei konkurs „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” ma za zadanie wyłowić najlepsze produkty i usługi w naszym regionie oraz wypromować je na rynku lokalnym, krajowym czy Unii Europejskiej. W zmaganiach mogą wziąć udział producenci żywności i artykułów przemysłowych, obiekty turystyczne i gastronomiczne oraz usługodawcy związani z medycyną (szpitale, przychodnie), kulturą, sportem, turystyką i rekreacją (wydarzenia).

Statuetki i wyróżnienia są przyznawane w kategorii produkt żywnościowy, produkt żywnościowy o charakterze przemysłowym, produkt przemysłowy, produkt rzemieślniczy i usługa rzemieślnicza, usługa turystyczna (w tym hotele, agroturystyka, i inne), usługa gastronomiczna, usługa medyczna – przychodnie lekarskie, usługa medyczna – szpitale oraz wydarzenia.

Zgłoszenia można przesyłać do 20 maja, natomiast ogłoszenie wyników zaplanowano na 8 listopada podczas dorocznej Gali Jakości. Więcej informacji w zakładce jakość i znaki regionalne oraz pod numerem telefonu 89 52 19 850.
   
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.Źródło: www.wrota.warmia.mazury.pl