Mazurski Klaster Turystyczny (MKT) z Mrągowa został zaproszony do Danii w celu współtworzenia Centrum Rozwoju Klastrów Rejonu Morza Bałtyckiego. Konferencja wraz z otwarciem nowego centrum biznesowego odbyła się w dniach 23-25 kwietnia 2013 w Nexo na wyspie Bornholm. Jako współzałożyciel Baltic Sea Cluster Development Centre (BSCDC) MKT może stać się regionalnym biurem zarządzającym.

Jest to już czwarta, a zarazem ostatnia konferencja poświęcona tej idei. Trzy poprzednie konferencje odbyły się w Kaliningradzie, Rostoku i Gdańsku. Podsumowaniem wszystkich czterech konferencji będzie oficjalne otwarcie BSCDC przez Burmistrza Bornholmu Winni Grosbøll w dniu 25 kwietnia 2013r.

Biorąc pod uwagę fakt, że MKT jest bardzo młodym klastrem, jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie oraz szansa na wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej– mówi Magdalena Markiewicz, menadżer Mazurskiego Klastra Turystycznego. Uczestnikami konferencji poświęconej założeniu BSCDC były również klastry turystyczne, morskie, ICT oraz spożywcze z Finlandii, Rosji, Estonii, Grenlandii i Danii - w sumie 22 organizacje.

Reprezentant MKT podczas konferencji – Magda Markiewicz – zwróciła uwagę, że w nowopowstającym Centrum powinny być sekcje branżowe np. IT, branża spożywcza, turystyka itd. Takie rozwiązanie ułatwiłoby współpracę partnerską członków, przeprowadzając chociażby wspólne projekty. W Grupie Turystycznej MKT będzie współdecydował o kierunkach rozwoju Centrum Rozwoju Klastrów.

Mamy ogromną nadzieję iż promocja naszego regionu przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia liczby turystów na Warmii i Mazurach. Z prowadzonych rozmów z klastrami z zagranicy na poprzedniej konferencji W Gdańsku, zaobserwowaliśmy nowy trend w turystyce, a mianowicie powrót do natury i stylu eko. Organizacje turystyczne jak i klastry turystyczne głównie z Danii i Estonii nastawione są na turystykę wiejską, w tym agroturystykę oraz wioski tematyczne czy ekomuzea. Z tej informacji jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż celem Mazurskiego Klastra Turystycznego jest również propagowanie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur, a to ściśle powiązane jest z promocją np. wiosek tematycznych, których powstaje coraz więcej na naszych terenach. W tym miejscu chcielibyśmy zachęcić kolejne podmioty do przyłączenia się do naszej organizacji, gdyż tylko poprzez współpracę sieciową można zyskać element synergii, co w tym przypadku przedkłada się na zwiększenie ilości turystów. Ogromną szansą na rozwój MKT będzie prowadzenie regionalnego biura Centrum. Taką działalność będą wspierać zewnętrzne środki– mówi Magda Markiewicz.

Udział w konferencji był możliwy dzięki wsparciu finansowemu:
Gminy Miasto Mrągowo
Gminy Mrągowo
Centrum Doradcze Programów Pomocowych z Nidzicy
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska