Od dnia 1 czerwca 2013 roku na terenie powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego i iławskiego uruchomiono nowy numer alarmowy 984 obsługiwany przez dyspozytora Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Giżycku. Numer jest bezpłatny z numerów stacjonarnych i komórkowych.

Pod w/w numer można dzwonić w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa na wodach w pięciu w/w powiatach.

W przyszłości planowane jest rozszerzenie działania numeru na pozostałe powiaty w województwie Warmińsko – Mazurskim.

Równolegle działa numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 odbierany również przez ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedziba w Giżycku.