Zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej na celu rozpoznanie słabych i mocnych stron turystyki w regionie Ziemi Mrągowskiej oraz stopnia, w jakim całokształt walorów powiatu jest wykorzystywany przez turystów. 
Autorem ankiety jest Tymoteusz Wojciechowski, student wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. 
Ankieta znalazła się na facebookowej stronie Mazurskiego Klastra Turystycznego.

Chcę wypełnić ankietę!

Dziękujemy za wypełnienia ankiety.