"To pierwsza tego typu wystawa w Muzeum w Mrągowie, przedstawione zostaną na niej wyniki z najciekawszych stanowisk archeologicznych skupionych dookoła Mrągowa. Należy wspomnieć, że pierwsze duże badania archeologiczne w powojennej Polsce rozpoczęły się właśnie w Powiecie Mrągowskim już w 1949r w Wyszemborku. Do czasów obecnych stanowiska w Powiecie Mrągowskim należą do najlepiej zbadanych. Niemniej nadal trafiają się odkrycia formatu Europejskiego, jak stanowisko w Czaszkowie. Nie zabraknie emocji i wrażeń podczas zwiedzania tej wystawy, archeolodzy podzielą się z nami niezwykłymi wynikami swoich badań. Wystawa nawiązuję do podejmowanych przed laty działań, w których wiedzę o odległej przeszłości traktowano jako ważny składnik regionalnej tożsamości. Był to także jeden z ważniejszych elementów kształtujących obraz otaczającego świata, co przejawiało się w postrzeganiu reliktów przeszłości jako zjawisk istotnych dla współczesności. Dzięki temu dawne grodziska i starożytne kurhany stawały się osnową dla lokalnych legend, a różnorodne znaleziska-eksponatami włączanymi do szkolnych zbiorów i uwzględnianymi w powszechnej edukacji. Wszystko to prowadziło w efekcie do rozumienia i poszanowania służącej dobru publicznemu działalności badawczej." fragm. z Starożytności Pojezierza Mrągowskiego. Przewodnik archeologiczny - T.N i ARz-N

Wystawa czynna od.1.07.2013r do 30.10.2013r Muzeum w Mrągowie, Ratusz Miejski


Do nabycia w Muzeum niezwykła publikacja, bogato ilustrowana i doskonale opisująca przepiękne zabytki " Starożytności Powiatu Mrągowskiego" aut. Tomasza Nowakiewicza i Aleksandry Rzeszotarskiej-Nowakiewicz