7 lipca 2013 r. serdecznie zapraszamy na Plac Unii Europejskiej w Mrągowie, gdzie odbędzie się 9. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

W programie:
            
9.00 Zawody wędkarskie dla najmłodszych

12.00 Festyn Średniowieczny GOTHICUM -
Bractwa Rycerskiego Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg z Mrągowa
zabawy plebejskie, tańce, obóz rzemieślników, turnieje rycerskie

14.00 Otwarcie Przeglądu Rękodzieła
Występy KAPEL LUDOWYCH, wystawy, kiermasze 
                                  
17.45 Rozstrzygnięcie Konkursu na Pamiątkę z Warmii i Mazur

18.00 Zespół Pieśni i Tańca EŁK


Zaproszenie do udziału w KONKURSIE „PAMIĄTKA WARMII I MAZUR”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników 9. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego do przygotowania i zaprezentowania prac rękodzielniczych symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.

Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

-Udział w konkursie wymaga odrębnego zgłoszenia.
-Prace nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach, przeglądach i festiwalach,
-Prace mogą pochodzić ze wszystkich krain geograficznych województwa.

Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 7 lipca na adres Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo


Jeden autor może dostarczyć lub przyjechać z dowolną ilością prac, opatrzonych następującymi danymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania autora, tytuł i technika pracy,

Ocena i nagrody:
- oceny przywiezionych lub nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
- autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy,