Prace przygotowawcze do III Festiwalu Kultury Mazurskiej, który już po raz drugi odbędzie się w Sorkwitach idą pełną parą. Organizatorzy - Gmina Sorkwity i Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej, dwoją się i troją, aby zapiąć wszystko na przysłowiowy ostatni guzik.

Datę festiwalu znamy, odbędzie się on w dniach 16 – 17 sierpnia. Znana jest także lokalizacja festiwalowych imprez: Gimnazjum w Sorkwitach, teren przy Gimnazjum, kościół ewangelicki.

W dniu 4 lipca br. w Sorkwitach zebrało się gremium organizatorskie festiwalu, które tworzą przedstawiciele tamtejszej społeczności, władz gminnych, i Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej w następującym składzie:
– Hanna Bakuła, Barbara Dąbal, Anna Szklanko, Waldemar Szklanko, ks. Krzysztof Mutschmann, Wojciech Gniady, Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska, Józef Maciejewski, Marian Modzelewski, Jerzy Balcerzak, Paweł Kisiel, Robert Wróbel, Dariusz Żyłowski, Andrzej Badurek.
W trakcie spotkania wybrano spośród kilku propozycji logo festiwalu, którego autorem jest Wojciech Gniady i opracowano program III FKM, który po dokonaniu pewnych uzupełnień zostanie opublikowany w środkach masowego przekazu.

Festiwalowy program składać się będzie z dwóch części: merytorycznej /pierwszy dzień festiwalu/i rekreacyjno-rozrywkowej /drugi dzień/.

Otwarcie imprezy nastąpi w piątek16 sierpnia o godz. 11.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum w Sorkwitach, a program tego dnia przewiduje między innymi:
- cykl wykładów z historii Mazur z udziałem wybitnych znawców tematu
- koncert Cezarego Makiewicza.
- program multimedialny ukazujący sylwetkę Michała Kajki „poety z Mazur”.
- spotkanie z mrągowską pisarką Katarzyną Enerlich.
- koncerty: organowy i poezji śpiewanej, które odbędą się w kościele ewangelickim w Sorkwitach

Ponadto czynne będą wystawy:
- flaga i herb Sorkwit – prace plastyczne dzieci
- fotograficzna: Festiwal Kultury Mazurskiej w obiektywie Mariana Modzelewskiego
- pamiątek i sprzętu codziennego użytku Mazurów – Ryszarda Bitowta i Sławomira Stefaniaka.
Przewidziane jest także bicie okolicznościowej monety.

W programie drugiego dnia festiwalu zaplanowano m.in. jarmark rzemiosła artystycznego, prezentacje mazurskich potraw, prezentacje zespołów i grup teatralnych, konkursy...
Niewątpliwie jedną z większych atrakcji drugiego dnia będą pokazy walk rycerskich.
Tyle o programie III FKM w Sorkwitach na początek, następna porcja informacji za tydzień.
Andrzej Badurek