Wszystkich zmotoryzowanych uczestników Pikniku Country zapraszamy do udziału w Paradzie Country. Rozpocznie się ona tradycyjnie o godzinie 12.00 w niedzielę. Trasa Parady biegnie wzdłuż głównych ulic mista. Parada Country jest dwugodzinną atrakcją dla zmotoryzowanych gości naszego miasta. Biorą w niej udział: orkiestra dęta, jeźdźcy na koniach, motocykle, przedziwne, kolorowe samochody. Udział w Paradzie jest bezpłatny!

 


 

Regulamin PARADY COUNTRY

Termin - 28 lipca 2013 r.

Czas trwania:
11.00 – rozpoczęcie formowania Parady

11.30 – zamknięcie miasta przez służby porządkowe i Policję

12.00 - rozpoczęcie Parady - ul. Traugutta

14.00 - zakończenie Parady, teren miasteczka westernowego Mrongoville

Założenia regulaminu

- warunkiem uczestnictwa w Paradzie Country jest podpisanie przez kierowcę KARTY UCZESTNIKA PARADY i oddanie kuponu Organizatorowi w miejscu jej formowania, przy ul. Grunwaldzkiej, Nadbrzeżnej;
- kierowcy uczestniczący w Paradzie Country mogą zakupić dodatkowy pakiet reklamowo-startowy w punkcie informacyjnym Parady Country.;
- wszyscy kierowcy biorący udział w Paradzie Country otrzymują pamiątkową nalepkę jako identyfikator z numerem, którą należy umieścić na swoim pojeździe w widocznym miejscu;
- Organizator w pierwszej kolejności kwalifikuje do udziału w Paradzie Country pojazdy stylizowane, specjalnie przygotowywane do udziału w Paradzie Country i nawiązujące wyglądem do klimatu imprezy;
- uczestnicy Parady Country poruszają się wg. ustalonej trasy;
- w Parady Country mogą uczestniczyć tylko pojazdy osobowe i osobowo-terenowe o masie do 3,5 tony, posiadające ważne badania techniczne oraz ważne OC;
- pojazdem uczestniczącym w Parady Country może jechać tylko ilość osób określona w dowodzie rejestracyjnym;
- trasa Parady Country przebiegać będzie na wyłączonych z ruchu odcinkach dróg, z tym, że uczestników nie zwalnia to z obowiązku przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego, tym samym kierowca przyjmuje do wiadomości, że Organizator upoważniony jest do skontrolowania stanu trzeźwości alkomatem;
- podczas trwania Parady Country kierowca jedzie z szybkością i w szyku ustalonym przez Organizatora;
- poprzez fakt podpisu na formularzu zgłoszeniowym, kierowca - uczestnik i wszyscy członkowie jego ekipy przyjmują bez zastrzeżeń przepisy Regulaminu Parady Country;
- uczestnicy Parady Country biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora;
- pojazdy i kierowcy bez wypełnionej i zdanej u Organizatorów karty uczestnictwa i naklejki startowej, którzy włączą się w kolumnę, poruszają się w niej nielegalnie i ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia związane z ich pojazdem.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.(Dz. U. Nr 98, poz. 602) Art. 60. 1. Zabrania się: 1) używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

Ewentualne pytania związane z udziałem w Paradzie Country prosimy kierować drogą elektroniczną e-mail: ckit@ckit.mragowo.pl, lub w.cybul@wp.pl

Komunikat
W związku z organizacją Festiwalu Muzyki Country w dniach  26.07.2013 r. – 28.07.2013 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu kołowego w mieście poprzez zmianę oznakowania pionowego.

1. Ulica Jaszczurcza Góra zostanie wyłączona całkowicie z ruchu kołowego,
2. Na  ulicach:  Giżyckiej,  Królewieckiej,  Ratuszowej,  Warszawskiej  i  Traugutta
zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się. Ulica Sobczyńskiego na odcinku Warszawska -
Mrongowiusza zostaje wyłączona z ruchu w dniach 24 - 28 lipca br.
3. W dniu 28.07.2013 r. (niedziela)  w  godz. 11.30-14.00  w  czasie „Parady Country”
zostaną wyłączone  całkowicie z ruchu następujące ulice : Nadbrzeżna, część ulicy Traugutta, Warszawska, Ratuszowa, Żeromskiego, Królewiecka  i Giżycka,

Organizatorzy Pikniku Country serdecznie przepraszają Mieszkańców miasta i przybyłych Gości za utrudnienie w ruchu. Wprowadzone zmiany zapewnić mają bezpieczeństwo ruchu podczas Festiwalu.

Źródło: www.ckit.mragowo.pl