W związku z organizacją 70. Rajdu Polski konieczne jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu. 

 

W dn. 13.09. (piątek) i 15.09.2013 r. (niedziela) w związku z organizacją uroczystości honorowego Startu i Mety 70. Lotos Rajdu Polski na Placu Wolności w Mikołajkach wprowadzone zostaną w godz. 16.00 – 22.00 następujące ograniczenia: całkowity zakaz ruchu na ul. 3-go Maja, ul. Kajki do skrzyżowania z ul. Orzyszową oraz ul. Kowalska.

W dn. 14.09.2013 r. w związku z organizacją OS-2,5 Baranowo mieszkańcy miejscowości: Nowe Sady, Stare Sady, Jora Wielka, Faszcze nie będą mogli dojechać i wyjechać z w/w miejscowości w godzinach: od 8:10 do 12:40 i od 13:30 do 18:00 (OS-6 Mikołajki). Przejazd możliwy będzie w przerwie między przejazdami w godz. od 12:40 do 13:30 i po zakończeniu 2-go przejazdu tego odcinka. Dojazd między przejazdami będzie możliwy tylko za okazaniem przepustki 70 Rajdu Polski pobranej z Urzędu Miasta i Gminy w  Mikołajkach.

W dn. 15.09.2013 r. w związku z organizacją OS-10,13 Mateuszek mieszkańcy miejscowości: Górkło nie będą mogli dojechać i wyjechać z w/w miejscowości w godzinach: od 8:36 do 11:36 i od 16:36 do 21:00. Przejazd możliwy będzie w przerwie miedzy przejazdami  w godz. od 11:36 do 16:36 i po zakończeniu 2-go przejazdu tego odcinka. Dojazd między przejazdami będzie możliwy tylko za okazaniem przepustki 70 Rajdu Polski, pobranej z Urzędu Miasta i Gminy w  Mikołajkach.

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Mikołajki