Muzeum Warmii i Mazur oddział w Mrągowie zaprasza wszystkich mieszkańców Ziemi Mrągowskiej na kolejną wystawę. Ekspozycja przybliża początki osadnictwa i realia życia w średniowiecznym Sensburgu/Mrągowie.

Wystawa interaktywna i eksperymentalna, na której można wiele zobaczyć oraz dotknąć, nawiązująca do założenia miasta Sensburg/Ządźbork (od 1945 Mrągowo) datowanego na przełom XIV w. i XVw. W pierwotnych planach Krzyżacy wybudowali od południa w 1348 roku strażnicę, aby zabezpieczyć dom zakonny w Szestnie. W podnóża strażnicy rozrastała się osada, której lokacji na prawie chełmińskim dokonał komtur bałgijski Jan von Sayn, a prawa miejskie nadał wielki mistrz krzyżacki Konrad von Ehrichshausn (20 lutego 1444 roku). Wystawa pokazuje zabytki z epoki oraz rekonstrukcje uzbrojenia, stroju i naczyń z okresu średniowiecza. Celem wystawy jest przybliżenie gościom muzeum początków osadnictwa i realizów życia w dawnym Sensburgu/Mrągowie.

Wystawę "Średniowieczne Miasto Mrągowo (Sensburg)" można oglądać w mrągowskim muzeum do 10 lutego 2014 roku.