Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie doceniło współpracę  z Mrągowem. W tym roku prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez placówkę trafiły do Burmistrz Mrągowa Otolii Siemieniec, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” oraz Bractwa Rycerskiego Roty Zaciężnej Strażnicy Sensburga (Mrągowo).

Dzięki nim do zbiorów muzealnych naszego regionu trafiają kolejne eksponaty, konserwowane są muzealia, powstają nowe wystawy i programy edukacyjne. Po raz kolejny w Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku zostali uhonorowani Mecenasi Muzeum Warmii i Mazur. Trzy wyróżnienia trafiły do Mrągowa.  Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec już po raz czwarty otrzymała ten zaszczytny tytuł. Ponadto w gronie osób i instytucji, które na wieloraki sposób wsparły Muzeum w Olsztynie, a także jego oddziałały znalazła się również Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”.

- Nieoceniony wkład włożony w przygotowanie wystawy „Mrągowo na starej widokówce i fotografii”, udział w wydaniu publikacji „Starożytności pojezierza Mrągowskiego”, która przybliża najciekawsze stanowiska archeologiczne skupione dookoła Mrągowa, a także merytoryczna pomoc w odkrywaniu przeszłości naszego miasta- to tylko niektóre z działań szerokiego spektrum współpracy Muzeum w Mrągowie z LOT „Ziemia Mrągowska” -  podkreśla Dariusz Żyłowski, kierownik mrągowskiego muzeum.


Laureatem prestiżowego wyróżnienia zostało również Bractwo Rycerskie Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg (Mrągowo), zrzeszające mieszkańców Ziemi Mrągowskiej zafascynowanych odtwarzaniem czasów średniowiecza.

-Tytuł Mecenasa Muzeum Warmii i Mazur ma podkreślić wkład i zaangażowanie członków stowarzyszenia w  liczne imprezy organizowane przez muzealne placówki z naszego regionu- dodaje Dariusz Żyłowski.

Tytuł Mecenasa otrzymują osoby, które wspierają Muzeum Warmii i Mazur, dzięki czemu działalność placówki rozwija się, a mieszkańcy mogą korzystać z ciekawej oferty kulturalnej. W tym roku uroczyste spotkanie odbyło się we wtorek 26 listopada w Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku.

 

fot. Elżbieta Tomczonek