Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym


Konkurs „ Rzeki i jeziora dostępne dla wszystkich” promuje dostęp do jezior i rzek w odległości 1,5 m od wody, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo wodne.

Celem konkursu jest:
Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną.
Umiejętność przekazywania swoich doświadczeń i przeżyć w pracy plastycznej.
Rozwijanie nawyków proekologicznych.
Zaprezentowanie swoich możliwości twórczych poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.
Promocja przyrody i osobliwości przyrodniczych ziemi mrągowskiej.
Zwiększenie wiedzy na temat prawa i przepisów w zakresie ochrony środowiska
Promocja zrównoważonego rozwoju.

 Konkurs trwa od dnia 01.12.2013 do dnia 16.12.2013r. Prace można wysyłać mailem na adres biuro@seeik.pl lub pocztą na adres: ul. Wileńska 36/1 11-700 Mrągowo. Każdy z uczestników może przysłać jedną pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną lub za pośrednictwem aparatu fotograficznego.
Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w 4 kategoriach wiekowych:
- przedszkole i klasy 1 – 3,
- podstawówka 4 – 6,
- gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
- dorośli pow. 18 r.ż.

Tematyka konkursu:

  • „Jezioro, rzeka w moim otoczeniu”
  • „Jeziora i rzeki powiatu mrągowskiego. Proszę za pomocą rysunku lub fotografii przedstawić dowolne wybrane przez siebie jezioro lub rzekę na terenie powiatu mrągowskiego”
  • „Tytus, Tomek i Atomek mogą dojść do brzegu każdego jeziora – ułóż komiks”
  • „Wykonaj plakat promujący akcję Wolna przestrzeń dla ludzi i zwierząt 1,5 m wolnej przestrzeni przy jeziorach i rzekach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

 

Stowarzyszenie SEEiK przyzna 20 nagród rzeczowych dla uczestników konkursu. Po 5 w każdej kategorii.

Regulamin konkurs