Już po raz kolejny Camping „Cezar” z Mrągowa został laureatem konkursu na najlepszy camping w Polsce „Mister Camping ”. W tegorocznej edycji zdobył on III miejsce.

W konkursie biorą udział wszystkie campingi zrzeszone w Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu (PFCC), zatem konkurencja była spora. Konkurs organizowany jest już od 49 lat przez PFCC we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną. W skład Jury weszli przedstawiciele PFCC, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz dziennikarze. Oceny campingów zostały dokonane przy uwzględnieniu opinii turystów krajowych i zagranicznych, a także opinii w mediach. W ramach konkursu oceniano: zagospodarowanie, wyposażenie i stan techniczny campingu, czystość, estetykę, oferowany produkt turystyczny, usługi świadczone na campingu, a także profesjonalizm i jakość obsługi turystów.

Jako laureat konkursu Camping „Cezar” będzie rekomendowany przez PFCC w wydawnictwach takich jak „Polska Mapa Campingów” i „Campingi w Polsce” oraz na stronie internetowej www.pfcc.eu prowadzonej w 16 wersjach językowych. Najlepsze polskie campingi promowane są również przez zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej i na Narodowym Portalu Turystycznym „Odkryj Polskę” prowadzonym w kilkunastu wersjach językowych.

Źródło: Urząd Miejski w Mragowie