Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur organizowane wspólnie przez 7 mazurskich samorządów: Mrągowa, Mikołajek, Giżycka, Węgorzewa, Rynu, Pisza i Rucianego-Nidy zwyciężyło w organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie konkursie PRO Warmia Mazury 2013 w kategorii wydarzenie promocyjne.


Ideą konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych oraz upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk z zakresu komunikacji marketingowej, prowadzonej przez samorządy regionu.

Współpraca siedmiu samorządów zdobyła uznanie kapituły oceniającej zgłoszone projekty. Po raz pierwszy miasta Krainy Wielkich Jezior Mazurskich podjęły wspólną promocję. Oprócz regat zrealizowana została wspólna kampania w telewizji. Powstała też strona internetowa www.7cudowmazur.pl.

Konkurs PRO Warmia Mazury 2013 rozstrzygnięty został podczas uroczystej gali, będącej częścią Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur.

Laureaci RPO Warmia Mazury 2013:

- zwycięstwo w kategorii Drukowane Wydawnictwo Promocyjne - wydawnictwo „Inwestuj w Giżycku”, zgłoszone przez Urząd Miejski w Giżycku,

- wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Promocyjne - projekt „Uroczyste otwarcie pierwszego w kraju Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego”, zgłoszony przez Urząd Miasta Działdowa,

- zwycięzca w kategorii Wydarzenie Promocyjne - projekt „Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur”, zgłoszony przez Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach w imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach,

- zwycięzca w kategorii Reklama w mediach i kompleksowe kampanie reklamowe - projekt „Jeziorak jednym z 7 nowych cudów Polski”, zgłoszony przez Urząd Miasta Iławy.

Źródło: Urząd Miejski w Mrągowie