Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto obchodzone na całym świecie od 1970 roku. Jak co roku jego tematykę kształtują bieżące problemy dotyczące ochrony środowiska. W tym roku będzie to promocja działań związanych z ochroną powietrza i przeciwdziałaniem emisji zanieczyszczeń. Jest to temat ważny, szczególnie w kontekście coraz gorszej jakości powietrza w Polsce wynikającej z zanieczyszczeń przemysłowych, komunikacyjnych i tzw. „niskiej emisji” czyli zanieczyszczania powietrza przez gospodarstwa indywidualne.

Dlatego też hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Ziemi jest: PALĄCY PROBLEM - NISKA EMISJA.

W  Mrągowie obchody Dnia Ziemi odbędą się 11 maja 2016 r. o godz. 9.00 na Placu Unii Europejskiej i organizowane będą na szczeblu powiatowym i miejskim. Organizatorami obchodów są Starosta Powiatu Mrągowskiego, Burmistrz Miasta Mrągowa oraz Centrum Kultury i Turystyki, które jest zarazem koordynatorem działań związanych z organizacją obchodów Dnia Ziemi w Mrągowie.

Tegoroczne obchody święta ziemi w naszym mieście zainaugurowaliśmyKONKURSEM  NA PLAKAT promujący Dzień Ziemi 2016, który skierowany został do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zwycięska praca wyłoniona przez jury zostanie wykorzystana podczas promocji tegorocznych obchodów wydarzenia w Mrągowie. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy nastąpi22 kwietnia 2016 r.w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie natomiast wręczenia nagród autorom najciekawszych prac odbędzie się podczas obchodów Dnia Ziemi11 maja 2016 r. na Placu Unii Europejskiej w Mrągowie.

W ramach obchodów Dnia Ziemi 11 maja proponujemy dzieciom i młodzieży udział w konkursach:

1. KONKURS na ekologiczny występ artystyczny o tematyce związanej z hasłem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi, ochroną powietrza i przeciwdziałaniem tzw. „niskiej emisji” czyli zanieczyszczeń emitowanych przez gospodarstwa indywidualne.  Występy zaprezentowane zostaną podczas imprezy na Placu Unii Europejskiej. O wynikach konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa, która wyłoni zwycięzców z każdej kategorii przyznając atrakcyjne nagrody.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

I – przedszkola oraz kl. 0 – konkurs na piosenkę ekologiczną

II – szkoła podstawowa kl. I – VI – konkurs na scenkę ekologiczną

III - gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne – konkurs na reklamę ekologiczną

2. RECYKLINGOWY POKAZ MODY

- czyli konkurs na strój z materiałów recyklingowych  

Strój wieczorowy, sportowy, do pracy, do szkoły, na bal lub randkę …  Ideą konkursu jest wykonanie stroju z materiałów całkowicie podlegających recyklingowi, np. puszki, papier, folia, butelki, plastikowe korki, etc. Prezentację każdej kreacji uczestnik uzupełnia krótką wypowiedzią na temat sposobów recyklingu i możliwości uzyskania surowców wtórnych z użytych materiałów. Prezentacja strojów odbędzie się na scenie podczas obchodów Dnia Ziemi. Każda szkoła może wytypować do konkursu dwie osoby. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze kreacje.

3. KONKURS NA EKO POJAZD

Konkurs polega na stworzeniu modelu pojazdu przyszłości, którego budulcem mają być materiałyekologiczne, przygotowane przez uczestników. Do zabawy zapraszamy grupy 5-osobowe (jedna grupa z każdej szkoły). Konstrukcje powstaną na oczach widzów podczas trwania imprezy.  Zwycięskie prace zostaną nagrodzone.

Zgłoszenia do udziału w tych konkursach przyjmujemy do dnia29 kwietnia 2016 r.w Centrum Kultury i Turystyki (dział organizacji imprez).

Podczas imprezy zorganizowane zostaną również stanowiska ekologiczne przygotowane m.in. przez Leśny Kompleks Promocyjny, Mazurski Park Krajobrazowy, Recal i inne. Zaprezentują one ofertę przyrodniczą i turystyczną oraz atrakcyjny program ekologiczno-edukacyjny w
formie szeregu zabaw, konkursów i pokazów. Dla uczestników  zabaw przewidziane zostały nagrody i drobne upominki.

Dodatkową atrakcją imprezy będzie program artystyczny o tematyce ekologicznej przygotowany przez animatorów z Grupy MAGOJA oraz stanowisko z kołem garncarskim Mireli Kazuś.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów i zabaw udziela instruktor Dorota Kruszewska, tel. 89 743 34 71, e-mail: d.kruszewska@ckit.mragowo.pl