Forum Informacji Turystycznej wybrało nowy zarząd. Jego członkiem został kierownik Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej i prezes Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” – Robert Wróbel. Tegoroczne spotkanie FIT-u odbyło się w dniach 28-29 listopada 2017 roku w Mielnie.

Pracownicy certyfikowanych punktów informacji turystycznej z całej Polski spotkali się w Mielnie na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Forum Informacji Turystycznej. Podobnie jak w latach ubiegłych podczas spotkania poruszone zostały istotne z punktu widzenia całego systemu „i” tematy. Podczas tegorocznego Zgromadzenia podsumowano przeprowadzone w sezonie letnim badania mystery client, dokonano weryfikacji obowiązującego regulaminu certyfikacji oraz regulaminu funkcjonowania FIT czy zasad przynależności i korzyści z niej płynących. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystywania mediów społecznościowych w informacji turystycznej.

Jednak najważniejszym punktem Walnego Zgromadzenie Forum Informacji Turystycznej było wybranie nowych władz. Robert Wróbel kierownik MCIT i prezes LOT- u został członkiem zarządu FIT. -Ogromnie cieszy mnie to wyróżnienie. Mam nadzieję, że moja praca w zarządzie FIT przełoży się na poprawę działalności informacji turystycznych w Polsce. – podkreśla Wróbel.

Forum Informacji Turystycznej (FIT) działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej od marca 2003 roku. Stanowi płaszczyznę integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.