Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej jest jednym z najstarszych mrągowskich organizacji. Stowarzyszenie powstało 25 stycznia 1973 r. Tego dnia odbyło się pierwsze zebranie, w którym uczestniczyło 48 osób. Wśród osób tworzących Towarzystwo znaleźli się nauczyciele, prawnicy, przedstawiciele kultury, służby zdrowia, administracji państwowej i ówczesnych władz. Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce (13. XII. 1981 roku) przerwało działalność stowarzyszenia. Wznowiono je po dwuletniej przerwie w dniu  05.12.1983 r. Od tamtego czasu organizacja działa nieprzerwanie. Liczy prawie 140 członków.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej jest organizacją społeczno – kulturalną zajmującą się propagowaniem wiedzy na temat naszego najbliższego regionu. Działania te podejmowane są poprzez organizację wystaw (np. Mrągowo na starej fotografii 1945 – 1980), działalnośćpublicystyczna (artykuły, album „Mrągowo na powojennej fotografii”, „Głos Ziemi Mrągowskiej”), spotkania tematyczne („Mrągowskie Pogaduszki”), czy organizacja spacerów z przewodnikiem po Mrągowie. Dużym przedsięwzięciem organizacyjnym jest Festiwal Kultury Mazurskiej, który już
na dobre zadomowił się w Sorkwitach. Celem tej dwudniowej imprezy jest popularyzacja wiedzy o Mazurach. Współorganizatorami są Gmina Sorkwity oraz parafia Ewangelicko-Augsburska z Sorkwit. Podejmowane są także działania integrujące członków jak wycieczki po Polsce, a nawet zagranicę.

W 2016 r. mrągowskie muzeum otrzymało kroniki prowadzone od 1983 r. Dokumentują one życie społeczno – kulturalne Mrągowa i są nieocenionym źródłem wiedzy. Przez pierwsze lata prowadziła je pani Maria Pawłowicz, a od 1998 funkcję kronikarza przejęła pani Danuta Pawlak.

W 2018 roku Towarzystwo aktywnie włączyło się w miejskie obchody 670 – lecia Mrągowa organizując cykl spotkań z przewodnikiem. Odbyło się łącznie 7. spotkań podczas, których uczestnicy mogli poznać historię miasta od początków w XIV wieku po czasy współczesne.

Zarząd TMZM zaprasza na obchody jubileuszu 45-lecia, które odbędą się w sali widowiskowej CKiT w dniu 4.12.2018 (wtorek) o godz. 17.00. Wstęp wolny!