Wpiątek 30 listopada 2018 r.o godz. 17.00  zapraszamy na "Rozmowy Sorkwickie" dokościoła ewangelicko-augsburskiego w Sorkwitach. Tematem spotkania będzie "Pastor K.C. Mrongowiusz - Patronem miasta Mrągowa". Odczyt przedstawi ks. Fryderyk Tegler, magister teologii z Niemiec i Honorowy Obywatel Miasta Mrągowa.

Spotkanie odbędzie się z okazji 200-rocznicy Powiatu Mrągowskiego.

Przed odczytem wystąpi chór dzieci z Krutyni, a po chór Cezarego Nowakowskiego z Mrągowa. Po odczycie będzie można wziąć udział w kameralnym spotkaniu w Parafialnym Domu Młodzieży.