Powiat Nidzickipołożony jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Region należy do obszaru „Zielonych Płuc Polski”. Jego charakterystyczną cechą jest mało spotykany w skali europejskiej pagórkowaty krajobraz, pokryty polodowcowymi jeziorami oraz lasami. Na Ziemi Nidzickiej są liczne rezerwaty, gdzie można zobaczyć siedliska wielu rzadkich gatunków flory i fauny.

Miłośnicy przyrody mogą zwiedzić m.in.Rezerwat „Źródeł Rzeki Łyny”(to urocza, rozległa dolina z bocznymi wąwozami. Zachodzi tu ciekawe zjawisko erozji wstecznej), Rezerwat przyrody nieożywionejKoniuszanka Ioraz Rezerwatu florystycznegoKoniuszanka II, gdzie na uwagę zasługuje starodrzew dębowy. Udostępniona jest również ścieżka dydaktyczna w leśnictwieWikno. Ciekawe miejsce stanowi punkt widokowy nad jeziorem Zdręczno oraz oznakowane szlaki rowerowe i piesze.

OkoliceJeziora Orłowosą miejscem bytowania żółwia błotnego, niezwykle rzadkiego na terenie kraju.

Ciekawe miejsce stanowi tzw.„Kamień Tatarski”, który jest jednym z największych głazów narzutowych na Mazurach. Ma obwód 19 m i wysokość 2 m. Położony jest w pobliżu osiedla Tatary, 2 km na południowy wschód od Nidzicy. Legenda głosi, że podobno w XVII wieku poległ przy nim wódz tatarski. Do dziś w głazie tkwi kamienna kula.

Nidzicato miasto powiatowe, położone nad rzeką Nidą, w południowo – wschodniej części Garbu Lubawskiego. Uwagę przyciąga kilka cennych zabytków. Nad miastem na wzgórzu wznosi się gotycki XIV – wiecznyzamek krzyżacki. Najbardziej reprezentacyjne jest skrzydło zachodnie z ozdobnymi szczytami i sklepieniami gwiaździstymi we wnętrzach. W dawnej kaplicy zamkowej i refektarzu zachowały się fragmenty gotyckich malowideł ściennych z XV wieku. Po częściowym spaleniu w 1945 roku zamek odbudowano. Obecnie na zamku mieści się Nidzicki Ośrodek Kultury oraz Hotel Gregorovius wraz z restauracją.

Upodnóża zamku stoipomnikwystawiony w 550 rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Na tyłach, przy ulicy Zamkowej widać neogotyckikościół ewangelickiz II poł. XIX wieku. Przy ulicy Młynarskiej zachowały się fragmentymurów miejskichz XIV – wiecznymi basztami. W narożu stoi gotycki dom mieszkalny z końca XIV wieku, zwanyklasztorkiem. Odrestaurowany po wojnie obiekt zajmowany jest obecnie przezArchiwum Państwowe. Przy placu Wolności wyrasta XIX- wieczny klasycystycznyratusz. Na tyłach rynku, przy ulicy Krzywej wznosi się neorenesansowykościół św. Wojciecha, odbudowany w latach 20-tych XX wieku.

Janowiec Kościelnyjest gminą wiejską, której historia sięga XIII wieku. Obszar położony na północny wschód od lewego brzegu rzeki Orzyc, nazywany dawniej był Pobożem. Dzisiaj obejmuje niemal w całości gminę Janowiec Kościelny, gdzie mieszkańcy gminy kultywują tradycję Pobożan.

Walory środowiska przyrodniczego oraz czyste powietrze sprzyjają amatorom grzybobrania. Wschodnia część gminy to ostoja o randze krajowej wielu gatunków ptaków, m.in. żuraw, derkacz, cietrzew, orlik krzykliwy, bocian czarny i biały.

Zciekawszych zabytków Janowca Kościelnego warto wyróżnić piękny, zbudowany w 1910 roku w stylu neogotyckimkościół. Jest on wpisany do rejestru zabytków Warmii i Mazur. Kościół został zbudowany ze składek parafian na wzór kościoła św. Floriana na Pradze w Warszawie.

Na terenie gminy znajdują siękurhany. Były to miejsca pochówku dawnych pruskich władców plemiennych. Jest ich tu wiele. Najbardziej znane znajdują się w Bukowcu, Kucach, Nowej Wsi Wielkiej. Można je zobaczyć na własne oczy i odkrywać tajemnicze pozostałości dawnych kultur.

Gmina Janowiec Kościelny słynie z produkcji ziemniaka. Od 24 lat na jego cześć organizowane jest Święto Pieczonego Ziemniaka.

Gmina Janowonad rzeką Orzyc, to prawdziwa mieszanka kultur: mazowieckiej, mazurskiej i kurpiowskiej. Do ciekawszych zabytków gminy należy zaliczyćzespół urbanistycznyJanowa, którego cechą charakterystyczną jest wąska zabudowa działek oraz liczne bramy wychodzące na ulice. Na uwagę zasługuje równieżkościół parafialnypod wezwaniem Św. Rocha. Jego budowę rozpoczęto w 1930 roku, a zakończono w 1938 roku. Warto wiedzieć, że 500 zł na jego budowę przekazał prezydent Ignacy Mościcki. Będąc w Janowie warto zobaczyć dobrze zachowany i zadbanyCmentarz Wyznania Mojżeszowego.

Amatorzy aktywnego wypoczynku mogą wybrać się na terenbyłego poligonu, który położony jest na północny – wschód od miejscowości Muszak. Obecnie znajduje się tamrezerwat przyrodniczy„Małga”. Z budynków pozostały tylko samotnawieża kościoław Małdze i ruinywojskowej wieży dowodzeniaw Sadku, które nadają się idealnie na zabawę w paintball.

Niedaleko znajduje się otoczone lasamiJezioro Zawadzkie, które jest prawdziwym rajem dla wędkarzy. Od 2006 roku w Janowie organizowana jest wystawa koni zimnokrwistych, która przyciąga hodowców z całego kraju.

Kozłowojest malowniczą gminą na terenie, której znajduje się wiele jezior. Są one największą atrakcją turystyczną. Szczególnie urokliwe sąjezioraKownatki, Szkotowskie i Kąty. Czysta woda i lasy stwarzają możliwości do aktywnego wypoczynki i od lat przyciągają turystów z całej Polski. W jeziorach można złowić duże leszcze, płocie i szczupaki. Wszystkie atrakcje turystyczne znajdujące się w gminie Kozłowo najlepiej zwiedzać, korzystając z wyznaczonychszlaków rowerowych. Na uwagę zasługuje równieżFerma StrusiMini – Zoo „Wierzbowo”, która jest jedną z większych w Polsce. Można tam również zobaczyć kucyki, lamy, osiołki, kózki i owce.