SPIS TREŚCI

 

 

ARTYKUŁ 

Obecny kościół w Bezławkach pierwotnie był zamkiem. W roku 1513 zamek adaptowany został na kościół.

 

Bezławki to wieś położona w powiecie kętrzyńskim w gminie Reszel nad rzeką Dajna; ok. 12 km na południowy zachód od Kętrzyna.

 

Wewnątrz kościoła godna zobaczenia drewniana konstrukcja wieży dobudowanej około 1728 r.

Poznaj  
Legendę o Św. Graalu  związaną z Kościołem w Bezławkach.


Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, na podstawie badań archeologicznych prowadzonych przez dr Arkadiusza Koperkiewicza z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, Adam Michel z Michel Design z Gdańska wykonał wizualizację/animację 3D pokazującą kościół/zamek w Bezławkach koło Kętrzyna.

Film wykonano uwzględniając zagadnienia dotyczące archeologii i historii architektury pod okiem naukowców/konsultantów w tych dziedzinach.

W tej chwili trwają jeszcze ustalenia nad ostateczną, 15 minutową wersją animacji, ale już w tej chwili mogą Państwo oglądać skrócona wersję klikając tu: 
https://vimeo.com/60651520

 


Pierwsza wzmianka o kościele w Bezławkach pochodzi z 1402 r. W roku 1480 kościół w Bezławkach figuruje w spisie parafii biskupstwa warmińskiego, a w ostatnim spisie przed reformacją kościół w Bezławkach był kościołem filialnym parafii w Pilcu (Parafia w Pilcu zniknęła na początku XVI wieku).

roku 1513 zamek w Bezławkach adaptowany został na kościół. Od 1525 r. kościół ten służył wspólnocie ewangelicko-augsburskiej do końca lat 70. XX wieku, aż do zupełnego braku wiernych tego wyznania.

Podczas remontu kościoła w latach 1985-1989 w krypcie grobowej kościoła odnaleziono 8 metalowych pustych trumien.

Z
niszczony kościół, na skutek opuszczenia, przekazany został katolikom i obecnie jest kościołem filialnym parafii katolickiej w Wilkowie. W kościele tym 15 lipca 1999 z okazji 900 rocznicy wyzwolenia Jerozolimy i 589-lecia bitwy pod Grunwaldem spotkali się przedstawiciele polskiego zakonu rycerskiego, kontynuującego tradycję bożogrobców (Bożogrobiec był to członek zakonu założonego w średniowieczu w celu strzeżenia grobu Chrystusa).

 


 

Brak.

 

Aby obejrzeć wnętrze kościoła, należy skontaktować się z opiekunem zabytku i i poprosić o otwarcie drzwi. Kom. 519 764 101.

 

Mrągowo

Sanktuarium w Świętej Lipce

 

Mrągowo