SPIS TREŚCI

 

 

ARTYKUŁ 

Zespół Pałacowo-Parkowy oraz Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Łężanach pod opieką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Pałac w Łężanach został wybudowany w latach 1909-1911 za przyczyną kontradmirała Reinholda Fischera. Rodzina Fischerów nabyła majątek ziemski w Łężanach w 1872 roku.

 

 

Łężany to wieś położona w powiecie kętrzyńskim w gminie Reszel.

 

Po II wojnie światowej w pałacu utworzono Fundusz Wczasów Pracowniczych, a następnie w 1957 roku przekazano go łącznie z całym gospodarstwem Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Od tego czasu gospodarstwo stanowi zaplecze doświadczalne olsztyńskiej uczelni. W latach 90-tych całość była dzierżawiona przez prywatną osobę. Od 2003 roku opiekę ponownie przejęła uczelnia, która po przekształceniach stała się Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskiem w Olsztynie.Poznaj historię wsi oraz pałacu w Łężanach

 

 

 

W miarę możliwości wnętrza udostępniane są zwiedzającym. Należy skontaktować się z opiekunami pałacu i ustalić możliwość jego zwiedzania.

 

Łężany
11-440 Reszel
tel. 89 755 42 89
Administrator Tomasz Derdoń
e-mail:
tomasz.derdon@uwm.edu.pl
tel. 89)755 41 97
www.uwm.edu.pl/lezany/p?=palac

 

Mrągowo

Zamek w Reszlu

 

Mrągowo

Zyndaki

Warpuny