SPIS TREŚCI

 

 

ARTYKUŁ

 

Miejsce urodzin Ernsta Wiecherta wybitnego pisarza niemieckiego, zwanego Piewcą Mazur.  Wiechert spędził w Piersławku swoje dzieciństwo. Głęboki humanizm jego prozy oraz krytyczne wypowiedzi o reżimie hitlerowskim sprawiły, że trafił on do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Po wojnie, z powodu braku zmian w Niemczech, emigrował do Szwajcarii.

 

Do Piersławka można dojechać drogą krajową 602 z Mrągowa w kierunku Piecek. Dojeżdżając do miejscowości należy skręcić w lewo i wąską drogą asfaltową jechać przez las około 3 km. Dom położony jest z prawej strony, około 50 metrów od drogi.

 

Dzięki działaniom pierwszego przewodniczącego Mazurskiego Towarzystwa Ernsta Wiecherta, pastora Krzysztofa Mutschmanna w Piersławku powstała Izba Pamięci niemieckiego pisarza. Ekspozycja przygotowana została przez pracowników Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Tworzą ją dzieła pisarza wydane w języku niemieckim i ich polskie tłumaczenia oraz liczne dokumenty, druki okolicznościowe i fotografie. Na zewnętrznej ścianie budynku znajdują się dwie tablice pamiątkowe, upamiętniające 100 i 110 rocznicę urodzin pisarza.

 

Leśniczówka w Piersławku była rodzinnym domem Ernsta Wiecherta. Piewca Mazur urodził się tutaj w 1887 roku. Izba Pamięci Ernsta Wiecherta w Piersławku powstała w 1996 r. dzięki staraniom Mazurskiego Towarzystwa Ernsta Wiecherta z siedzibą w Sorkwitach. 

 

Wirtualny spacer po leśniczówce

 

Zwiedzanie 2019

Izba Pamięci Ernesta Wiecherta w Piersławku otwarta jest we wtorki, czwartki i piątki od godz. 9:00 do godz. 14:00, do 27.09.19 r.

Koszt biletu: 4 zł/os.


Izba Pamięci Ernsta Wiecherta w leśniczówce w Piersławku
Piersławek
11-710 Piecki
tel. 89 742 22 14

www.strzalowo.olsztyn.lasy.gov.pl

 

Ścieżka edukacyjna na terenie leśnictwa Piersławek w Nadleśnictwie Strzałowo

Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach

Spływ kajakowy

Spływ łodzią po Krutyni

 

Piecki