SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Historia
Galeria
Cennik
Kontakt
Atrakcje w pobliżu
Noclegi w pobliżu

 

ARTYKUŁ IZBA PAMIĘCI ERNSTA WIECHERTA W PIERSŁAWKU

⇒ Informacje ogólne

Miejsce urodzin Ernsta Wiecherta wybitnego pisarza niemieckiego, zwanego Piewcą Mazur.  Wiechert spędził w Piersławku swoje dzieciństwo. Głęboki humanizm jego prozy oraz krytyczne wypowiedzi o reżimie hitlerowskim sprawiły, że trafił on do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Po wojnie, z powodu braku zmian w Niemczech, emigrował do Szwajcarii.

⇒ Położenie

Do Piersławka można dojechać drogą krajową 602 z Mrągowa w kierunku Piecek. Dojeżdżając do miejscowości należy skręcić w lewo i wąską drogą asfaltową jechać przez las około 3 km. Dom położony jest z prawej strony, około 50 metrów od drogi.

⇒ Informacje szczegółowe

Dzięki działaniom pierwszego przewodniczącego Mazurskiego Towarzystwa Ernsta Wiecherta, pastora Krzysztofa Mutschmanna w Piersławku powstała Izba Pamięci niemieckiego pisarza. Ekspozycja przygotowana została przez pracowników Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Tworzą ją dzieła pisarza wydane w języku niemieckim i ich polskie tłumaczenia oraz liczne dokumenty, druki okolicznościowe i fotografie. Na zewnętrznej ścianie budynku znajdują się dwie tablice pamiątkowe, upamiętniające 100 i 110 rocznicę urodzin pisarza.

⇒ Historia

Leśniczówka w Piersławku była rodzinnym domem Ernsta Wiecherta. Piewca Mazur urodził się tutaj w 1887 roku. Izba Pamięci Ernsta Wiecherta w Piersławku powstała w 1996 r. dzięki staraniom Mazurskiego Towarzystwa Ernsta Wiecherta z siedzibą w Sorkwitach. 

⇒ Galeria

Wirtualny spacer po leśniczówce

⇒ Cennik

Od 01.04.2023 r. zwiedzanie Izby będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Nadleśnictwa Strzałowo:

- Adamem Cisowskim - tel. 509 113 250, e-mail: adam.cisowski@olsztyn.lasy.gov.pl

- Sandrą Wachulik - tel. 797 751 150, e-mail: sandra.wachulik@olsztyn.lasy.gov.pl

Warunki udostępnienia obiektu:

1. Termin zwiedzania należy uzgodnić co najmniej dwa tygodnie przed planowaną wizytą.

2. Obiekt może zostać udostępniony wyłącznie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00.

3. W święta oraz dni wolne od pracy obiekt nie będzie udostępniany zwiedzającym.

4. W sprawie wystawienia faktury należy kontaktować się z działem księgowości - tel. 89 742 22 21.

5. Obiekt  będzie udostępniany zwiedzającym, tj. grupom liczącym min. 5 osób, wyłącznie za odpłatnością. Cena biletu wynosi 10,00 zł brutto za osobę i jest stała niezależnie od wieku zwiedzającego.

⇒ Kontakt

Izba Pamięci Ernsta Wiecherta w leśniczówce w Piersławku
Piersławek
11-710 Piecki

www.strzalowo.olsztyn.lasy.gov.pl

⇒ Atrakcje w pobliżu

Ścieżka edukacyjna na terenie leśnictwa Piersławek w Nadleśnictwie Strzałowo

Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach

Spływ kajakowy

Spływ łodzią po Krutyni

⇒ Noclegi w pobliżu

Piecki