SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Historia
Galeria
Cennik
Kontakt
Atrakcje w pobliżu
Noclegi w pobliżu

ARTYKUŁ IZBA PRZYRODNICZA MAZURSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W KRUTYNI

⇒ Informacje ogólne

Kolekcja przyrodnicza liczy ponad 300 eksponatów zwierząt, stale powiększając się. Wszystkie eksponaty w muzeum wykonane są przez dr Janusza Dynowskiego.

⇒ Położenie

Zabytkowa stodoła mazurska w centrum Krutyni, w której na dzień dzisiejszy mieści się Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej z Izbą Przyrodniczą.

⇒ Informacje szczegółowe

Eksponaty w izbie przyrodniczej to spreparowane zwierzęta, które były najcześciej ofiarami przejechania, potrącenia, zderzenia się z samochodami poruszającymi się po drogach Parku, a także ptaki które zginęły na liniach energetycznych, zaplątały się i utopiły w sieciach rybackich czy kłusowniczych. W części historycznej izby można zobaczyć wystawę fotografii i poznać przeszłość Krutyni, a także przeczytać o życiu i twórczości Karola Małłka, znanego działacza mazurskiego, pisarza, folklorysty, publicysty i nauczyciela. W Izbie organizowane są również wystawy o tematyce przyrodniczej, na których prezentowane są prace plastyczne uczniów szkół z terenu Parku. Dla grup zwiedzających, chcących zgłębiać piękno mazurskiej przyrody, w ofercie jest również prezentacja diaporamy multimedialnej ze zdjęciami znanego fotografika, p. Waldemara Bzury. 

⇒ Historia

Przyrodnicza część ekspozycji Izby Przyrodniczej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni jest pokłosiem wystawy przyrodniczo-archeologicznej zorganizowanej wiosną 1991 roku przy współpracy z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Siedem lat później wypożyczone eksponaty przedstawiające ślady bytności człowieka w Puszczy Piskiej i w pasie pojezierzy, od epoki kamienia poprzez epokę brązu i żelaza, zwrócono Muzeum w Olsztynie. Część przyrodniczą natomiast przeniesiono do zabytkowej stodoły mazurskiej w centrum Krutyni.

⇒ Galeria

fot. Beata Gida

⇒ Cennik

Izba czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Aby dostać się do niej należy udać się do biura MPK znajdującego się za budynkiem Izby.

⇒ Kontakt

Izba Przyrodnicza Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Krutyń
11-710 Piecki
tel. 89 742 14 05

⇒ Atrakcje w pobliżu

Izba Pamięci Ernsta Wiecherta w leśniczówce w Piersławku

Spływ kajakowy

Spływ łodzią po Krutyni

⇒ Noclegi w pobliżu

Krutyń