Edukacyjny spacer do Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego
Edukacyjny spacer do Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego

Blisko 20 osób wzięło udział w drugim edukacyjnym spacerze po Mrągowie. Trasa bezpłatnego zwiedzania miasta z przewodnikiem wiodła spod Pomnika Jana Pawła II do Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego.

Uczestnicy bezpłatnego zwiedzania Mrągowa z przewodnikiem przeszli Szlakiem planu odbudowy Miasta po wielkim pożarze na świętego Jana roku 1698 oraz śladami średniowiecznego układu przestrzennego dawnego Sensburga. A następnie spacerkiem dotarli do najwyższego punktu wysokościowego miasta – Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego, gdzie poznali ofertę turystyczną Mrągowa, opartą na zasobach naturalnych. Zwiedzanie poprowadził Dominik Tarnowski - kierownik Muzeum w Mrągowie.

Projekt zagospodarowania terenu im. Gen. Władysława Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne złożonego w ramach konkursu/naboru RPWM.08.01.00-28-0016/18.