Przedsiębiorco! Wzmacniaj z nami turystyczne Mrągowo!
Przedsiębiorco! Wzmacniaj z nami turystyczne Mrągowo!

Świadczysz usługi noclegowe turystom? Jeżeli tak, to pamiętaj by zarejestrować swój obiekt w specjalnej ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mrągowo. Nie zapomnij również o pobraniu opłaty miejscowej, dzięki której nasze miasto może się rozwijać!

 

Jak zarejestrować obiekt?
1. Pobierz wniosek o dokonanie wpisu. 
√ druk dostępny na stronie: 
√ w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro pok. 24
√ w Referacie Promocji i Rozwoju (informacja turystyczna), ul. Ratuszowa 5 
2. Złóż wniosek w Urzędzie. 
√ osobiście - w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro, pok. 24.
√ listownie - adres: Urząd Miejski, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo 
√ elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej epuap.gov.pl: ummragowo/SkrytkaESP
3. Pobierz potwierdzenie: 
√ jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o wpisie obiektu do ewidencji, dokonaj opłaty skarbowej i dołącz do wniosku.

Ile to kosztuje?
1. Wpis do ewidencji jest bezpłatny.
2. Zaświadczenie o dokonanym wpisie: 17,00 zł.

Jak wpłacać?
√ w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie II piętro pok. 56 w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku
√ przelewem na rachunek bankowy 
√ dane do przelewu: Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 
√ nr rachunku bankowego: PKO BP O/Mrągowo, 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617.

Jesteś już zarejestrowany ale zmieniły się Twoje dane? Zgłoś zmiany w rejestrze już dziś! 

Jak zgłosić zmiany?
√ Skorzystaj z formularza „zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie”. Druk dostępny na stronie: www.mragowo.pl/zglos-obiekt-noclegowy
 √ w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro pok. 24.
√ w Referacie Promocji i Rozwoju (informacja turystyczna), ul. Ratuszowa 5 

Kiedy zgłaszać zmiany?
√ po uzyskaniu decyzji Marszałka Województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii, 
√ przy zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, 
√ przy zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby pokoi, 
√ przy zmianie danych kontaktowych: numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, strony internetowej
√ inne zmiany – masz wątpliwości – zadzwoń!

Nie prowadzisz już działalności? 
Zgłoś zakończenie świadczenia usług! Wykreśl swój obiekt z ewidencji!

Kiedy zgłosić zakończenie świadczenia usług?
Każdorazowo, gdy przedsiębiorca nie prowadzi już usług, ma obowiązek zgłoszenia tego do ewidencji. 

Jak zgłosić zakończenie świadczenia usług?
Zgłoszenia dokonuje się na formularzu „Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich”
√ druk dostępny na stronie www.mragowo.pl/zglos-obiekt-noclegowy 
√ w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca I piętro pok. 24
√ w Referacie Promocji i Rozwoju (informacja turystyczna), ul. Ratuszowa 5 

Dodatkowe informacje na temat wpisów do ewidencji można uzyskać pod numerem telefonu 721 620 555 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Słowniczek:

usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych;

turysta
 - osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.
(art. 3 ust 1 pkt 8, 9 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).
 
Przedsiębiorco! Wzmacniaj z nami turystyczne Mrągowo!Przedsiębiorco! Wzmacniaj z nami turystyczne Mrągowo!