XVI Ogólnopolski Spływ Kajakowy - Krutynia 2009
XVI Ogólnopolski Spływ Kajakowy - Krutynia 2009

1. Cel

- popularyzacja turystyki kajakowej

2. Organizator

- Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
- LKT MAZURY Mrągowo
- Urząd Gminy Mrągowo

3. Termin i miejsce

Spływ odbędzie się w dniach 13-18 lipca 2009 r. na trasie Sorkwity - Ruciane Nida. Łączna długość trasy - 107 km.

I etap (13.07. poniedziałek) Sorkwity - Bieńki = 16 km (WC, prysznic, bar)
II etap (14.07. wtorek) Bieńki - Spychowo (Sławoj) = 25 km (WC, bar, prysznic, sklep)
III etap (15.07. środa) Spychowo - jez. Mokre = 14 km (WC)
IV etap (16.07. czwartek) jez. Mokre - Ukta = 23 km (WC, prysznic, sauna, bar, sklep)
V etap (17.07. piątek) Ukta - Iznota = 15 km (WC, sklep)
VI etap (18.07. sobota) Iznota - Ruciane Nida = 14 km - zakończenie spływu

4. Organizacja

Przyjazd uczestników do Sorkwit, ośrodek PTTK w dniu 12 lipca 2009 r. do godz. 18:00

W godz. 9.30 - 10.30 odbędzie się pobranie sprzętu, omówienie zasad bezpieczeństwa na wodzie oraz najistotniejszych punktów regulaminu spływu.

O godz. 11:00 start na trasę I etapu.

5. Warunki uczestnictwa

Wpisowe na spływ wynosi 270 zł od uczestnika. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod nr 510 232 933. Liczba miejsc ograniczona. O klasyfikacji na spływ decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłata zaliczki w wysokości 150 zł. w terminie do dnia 25 czerwca 2009 r. na konto Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Pozostałą kwotę w wysokości 120 zł od uczestnika nalezy wpłacić w kasie klubu w dniu 12 lipca 2009 r. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Uczestnik powinien mieć ukończone 15 lat. W każdej załodze musi być przynajmniej jedna osoba posiadająca ważny dokument stwierdzający umiejętność pływania. Osoba nie posiadająca takiego dokumentu może uczestniczyć w spływie pod warunkiem założenia na siebie kapoka.

6. Prawa i obowiązki uczestników

Organizator zapewnia:
- sprzęt pływający
- ratownika
- opiekę medyczną
- miejsce na polach biwakowych
- transport bagaży w trakcie spływu

Uczestników obowiązuje:
- każda załoga musi posiadać własny sprzęt biwakowy (namiot, materac, śpiwór) oraz worki plastikowe do zabezpieczenia sprzętu biwakowego

7. Klasyfikacja

Przewidziane są następujące konkurencje:
- rzut ringiem do celu
- rzut piłką do kosza
- rzut lotką do tarczy
- strzelanie z pistoletu

Klasyfikacja załogowa:
- dla załogi żeńskiej - 35 pkt
- dla załogi mieszanej - 15 pkt
- regaty kajakowe (płynięcie tyłem i przodem 40 m) - I miejsce - 50 pkt, II miejsce - 45 pkt, III miejsce - 40 pkt

Punkty karne:
- za nieprawidłowe zachowanie się uczestnika na wodzie - 20 pkt
- za siadanie na kajak stojący na lądzie - 10 pkt
- za picie alkoholu na wodzie - 100 pkt lub wykluczenie ze spływu

8. Nagrody

- klasyfikacja indywidualna za miejsca 1-6 upominki
- klasyfikacja załogowa za miejsca 1-6 puchary
- klasyfikacja gminna - klubowa za miejsca 1-6 puchary (dwie załogi)

9. Postanowienia końcowe

- interpretacja przepisów niniejszego regulaminu oraz decyzje w sprawach i okolicznościach nieujętych w niniejszym regulaminie należą do kierownictwa spływu

- organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne uczestników wynikłe w trakcie spływu

- uczestnicy spływu nie są zobowiązani do startu w konkurencjach spływowych

- o pełnej rezerwacji miejsca na spływ decyduje opłata wpisowego

- termin zgłoszeń do 2 lipca 2009 r. pisemnie lub telefonicznie 510 232 933