Dostosowanie nasypu kolejowego do funkcji rekreacyjnej, tak aby służył pieszym i rowerzystom oraz wydanie ulotki informacyjnej promującej powstały w ramach zadania szlak to główne cele projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” pod nazwą „Rowerem do Piecek”.

Pod koniec XIX wieku wybudowano linię kolejową na odcinku Mrągowo-Ruciane Nida. Po drugiej wojnie światowej Rosjanie skonfiskowali linie kolejowe jako odszkodowanie wojenne od pokonanych Niemiec. Mimo, że nasyp kolejowy od wielu lat nie pełni funkcji komunikacyjnej, to jednak niewielkim nakładem prac można go udostępnić turystom i mieszkańcom, do celów rekreacyjnych.

Dawny nasyp kolejowy na terenie Gminy Piecki jest w bardzo dobrym stanie. Audyt przeprowadzony w październiku 2015 stwierdził konieczność udrożnienia trasy, tzn. usunięcia leżących drzew, krzaków, przecinkę odstających gałęzi. Są to prace wstępne konieczne do wyrównania terenu (usuniecie warstwy gleby z trawą) oraz utwardzenie nawierzchni. Niewielkim nakładem pracy, wykorzystując istniejący utwardzony nasyp kolejowy można stworzyć produkt turystyczny, który wpisuję się w filozofię promocji Gminy Piecki przez LOT Ziemia Mrągowska.

Gmina Piecki ze szlakiem kajakowym Krutyni ze wsią Krutyń oraz otaczająca ją Puszcza Piska to wspaniały region dla turystów chcących w kajaku, na rowerze czy podczas pieszych wędrówek poznać Mazury. Gmina jednoznacznie kojarzona jest z turystyką aktywną na łonie natury. Dlatego też w roku 2013 LOT Ziemia Mrągowska oznakowała kilka szlaków rowerowych przez teren Gminy. Stworzenie nowej atrakcyjnej trasy nasypem kolejowym wzmocniło by turystyczny wizerunek Gminy.

Mrągowo to znany ośrodek turystyczny, który dysponuje wg danych LOTu bazą noclegową liczącą ponad 3000 miejsc noclegowymi. Połączenie Mrągowa z Pieckami atrakcyjną trasą pieszo – rowerowa zwiększy napływ turystów do Piecek, zwłaszcza, że trasa przebiega ul. Krótką nieopodal Muzeum Sztuki Ludowej. 

Droga krajowa nr 59 na odcinku Mrągowo – Piecki należy do bardzo niebezpiecznych. Świadczy o tym chociażby fakt, że odcinek ten został wybrany jako jeden z dwóch na terenie województwa, do odcinkowego pomiaru szybkości. Co roku dochodzi na tym odcinku do wypadów (także śmiertelnych), zwłaszcza z udziałem rowerzystów. Stworzenie ścieżki pieszo – rowerowej poprawi bezpieczeństwo turystów, ale także mieszkańców Gminy Piecki. Ponadto zadanie zakład wydanie ulotki informacyjnej promującej projekt.

Projekt "Rowerem do Piecek" dofinansowano z budżetu Gminy Piecki. Wartość zadania to 11 400,00 złotych, z czego 10 000,00zł to dofinansowanie jakie Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska" otrzymało w ramach realizacji zadania publicznego z Gminy Piecki.

 


Promocja projektu

Rajd rowerowy do Piecek dawnym nasypem kolejowym

Rowerem do Piecek nasypem kolejowym

Rajd rowerowy do Piecek dawnym nasypem kolejowym

Kolej na rower

Aktywnie podczas Dni Mrągowa z LOTem

Rowerowy weekend w Mrągowie