SPIS TREŚCI

 

 

ARTYKUŁ 

Stado Ogierów w Kętrzynie utworzono w 1877 roku po wyprowadzeniu ogierów ze Stadniny Koni w Trakenach. Posiada drugą najdłuższą w Europie stajnię o długości 200 m i 150 stanowiskach, która również została zbudowana w roku powstania Stada. Dziś w stadzie znajduje się 130 ogierów, w tym 100 sztuk ras zimnokrwistych.

  

Stado Ogierów mieści się przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie.

 

ofercie wyjazdy bryczkami do Św. Lipki oraz do Wilczego Szańca w Gierłoży. Organizowane jest zwiedzanie zabytków architektonicznych połączone z piknikami i biwakami. Ponadto przejazdy zaprzęgami, pieczenie wieprza, dzika na ognisku, zwiedzanie stada łącznie z powozownią.

Każdego roku organizowane są pokazy i zawody konne z udziałem czołówki krajowych jeźdźców.

Stado Ogierów posiada pensjonat dla koni, zapewnia obsługę hotelową koni pod nadzorem wykwalifikowanego zespołu lekarzy weterynarii.

 


Stado Ogierów w Kętrzynie utworzono w 1877 roku. Po wyprowadzeniu ogierów ze Stadniny Koni w Trakenach.

Stado Ogierów w Kętrzynie obsługiwało południowo-wschodnie powiaty Prus Wschodnich. Było obok Geogenburga, Braniewa i Kwidzyna jednym z czterech stad ogierów w Prusach Wschodnich. Posiadało stajnie w sumie na dwieście sztuk koni i mniej więcej taki stan ogierów był utrzymywany.

W  okresie międzywojennym ogiery ras szlachetnych stanowiły około 75% stada , były to głównie konie trakeńskie i wschodniopruskie, znajdowało się również kilka osobników pełnej krwi angielskiej i arabskiej. Pozostałe 25% stada stanowiły ogiery zimnokrwistych ras.

Pod koniec II Wojny Światowej Stado Ogierów zostało ewakuowane. Po wojnie do Kętrzyna nie powrócił ani jeden ogier.

Polskie Stado Ogierów w Kętrzynie zostało utworzone w 1947 roku. Zostały w nim postawione ogiery pochodzące z rewindykacji z Niemiec oraz z mazurskich stad i stadnin w tym również ogiery ras fiording i dole.

Polskie Stado Ogierów w Kętrzynie obsługiwało region północno wschodniej Polski, które zostały powiększone po likwidacji Stada Ogierów w Janowie Podlaskim. W powojennym okresie funkcjonowanie Stada Ogierów skupiała się w zasięgu działania Białostockiego Związku Hodowców Koni zawierającego się w województwach : białostockim, łomżyńskim, i suwalskim gdzie hoduje się konie zimnokrwiste.

 

 

 


Stado Ogierów można zwiedzać przez cały rok: indywidualnie i grupowo. Codziennie od pon. do ndz. od 7:00 do 20:00.

Cennik:

- bez przewodnika, bilet normalny - 4 zł/os.
- młodzież, dzieci - bilet ulgowy - 3,50 zł/os.
- z przewodnikiem – 5 zł/os.

 

Stado Ogierów
ul. Bałtycka 1,
11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 51 71
Facebook

 

Zamek w Kętrzynie

Wilczy Szaniec w Giełoży

Park Miniatur Warmii i Mazur w Gierłoży

Zamek w Reszlu

Bunkier w Martianach

 

Mrągowo