SPIS TREŚCI

 

 

ARTYKUŁ 

Święta Lipka to sławne Sanktuarium Maryjne już od średniowiecza przyciągające pielgrzymów nie tylko z Prus i Warmii, ale nawet z dalekich stron Polski. W skład kompleksu klasztornego wchodzi bazylika, krużganki i dom zakonny ojców Jezuitów. Na kościelny dziedziniec wchodzi się przez barokową bramę z pierwszej połowy XVIII wieku. W bazylice możemy podziwiać barokowe organy z ruchomymi figurkami, wykonane w 1721 r. Na ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Świętolipskiej. 

 

Święta Lipka to wieś położona w powiecie kętrzyńskim w gminie Reszel.

 

W  lesie niedaleko Świętej Lipki znajduje się zabytkowy słup graniczny z 1750 r. (za restauracją "Błękitny Anioł" w Świętej Lipce). Rozdziela on Mazury i Warmię (czyli dawne Prusy Książęcę od Prus Królewskich).


Poznaj historię Sanktuarium w Świętej Lipce

 

 

 Parafia Rzym. - Kat. p.w. Nawiedzenia NMP
Św. Lipka 29
11-440 Reszel
tel. 89 755 14 81
DOM PIELGRZYMA 89 755 35 44
KANCELARIA PARAFIALNA 89 755 35 12
www.swlipka.pl

 

Mrągowo

Zamek w Reszlu

Zamek w Kętrzynie

 

Mrągowo