dodano: 14.12.2010

 

 

 

dodano: 26.10.2010

 

 

 

Zmiany w Towarzystwie Miłośników Ziemi Mrągowskiej

 

 

 

We wtorek 19.X.2010 r. podczas Walnego Zebrania członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej wybrali nowe władze i przyjęli program na następną kadencję.
Zarówno w składzie Zarządu jak i w Komisji Rewizyjnej zaszły spore zmiany. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przybyły nowe siły, lecz pozostały w nich także osoby z wieloletnią praktyką i doświadczeniem w kierowaniu Towarzystwem.
Prezesem TMZM wybrany został ponownie Andrzej Badurek. Wiceprezesi to: Irena Harasimowicz, która funkcję tę pełniła w poprzedniej kadencji i Dariusz Żyłowski zawodowo kierownik mrągowskiego Muzeum, nowa twarz w Zarządzie. Pan Żyłowski na stanowisku wiceprezesa zastąpi zasłużonego dla Towarzystwa Tadeusza Malinowskiego. Sekretarzem została Danuta Pawlak długoletnia członkini poprzednich władz, która w przeszłości już tę funkcję pełniła. Stanowisko skarbnika powierzono ponownie Jerzemu Balcerzakowi.

 

 

Ponadto w skład Zarządu weszli:
Barbara Szymańska – kierowniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wacława Gołowicza w Mrągowie, w Zarządzie TMZM po raz pierwszy,
Sabina Przybyłowska – członek poprzednich władz,
Paweł Kisiel, któremu ponownie powierzono resort kultury,
Ryszard Wiśniewski – po raz pierwszy w Zarządzie,
Robert Wróbel – kierownik Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej.

 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej TMZM wybrany został dotychczasowy wiceprezes Towarzystwa Tadeusz Malinowski zastępując na tym stanowisku Ludwika Ratajczaka.
Ponadto w skład komisji weszli:
Hanna Szymborska, Anna Zdanowska, Marian Martuś, Krzysztof Ciesiński.

Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Towarzystwa, zostaną omówione zadania dla członków Zarządu oraz plany działania Towarzystwa na przyszłość.
A. Badurek

 

 

dodano: 04.03.2010

 

 

Posiedzenie Zarządu TMZM

 

 


Drugiego bm. odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Posiedzenie poświęcone było w głównej mierze finansom Towarzystwa w tym opłacaniu składek członkowskich.

Zarząd TMZM podjął dwie uchwały:
- Uchwała o skreśleniu 10 członków TMZM zalegających z opłatą składek za okres 3 i 4 lat. Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.03.2010 r.
- Uchwała o nadaniu członkostwa honorowego TMZM najstarszym członkom Irenie Zalewskiej i Łucji Kuklińskiej. Uchwała wchodzi w życie 02.03.2010 r.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 13.04.2010 roku.

 

 

 

dodano: 01.03.2010

 

 

 

„Prowincja pełna gwiazd”.
Nowa książka Katarzyny Enerlich.

 

 

 


Jeszcze nie uleciały z mojej pamięci wspomnienia z prezentacji pierwszej książki Katarzyny Enerlich „Prowincja pełna marzeń”, która odbyła się w lipcu 2009 roku, a już piętnastego lutego w dniu urodzin autorki, mieliśmy prezentację drugiej książki „Prowincja pełna gwiazd”. Bardzo nam się rozkręciła ta Katarzyna, pisze i pisze. W czerwcu moja wspaniała koleżanka ma zamiar wydać trzecią książkę, którą zaprezentuje nam w niezwykłej porze bo w noc „Świętojańską” i w niezwykłym jak na takie okazje miejscu bo nad brzegiem rzeki Dajny w Mrągowie. Co to będzie za powieść jeszcze nie wiem. Jedyne co mogę na ten temat powiedzieć to to, że tematycznie będzie inna niż poprzednie, a także bez słowa prowincja w tytule, które to słowo zdaniem Katarzyny nie musi wcale budzić złych skojarzeń. W przedmowie do swojej drugiej książki autorka pisze:

 

 

 

- Prowincja może być miejscem magicznym, pełnym wydarzeń i emocji, gdzie po prostu chce się żyć. Miejscem, w którym zdarza się tysiące spraw, zgodnie z przemianami tego świata, pokornie poddanym porom roku, biegnącym czasem może trochę wolniej, spokojniej, bez korków na ulicach i laptopów na kawiarnianych stolikach... Nad którym świecą te same gwiazdy, to samo słońce, brodzą w błękicie te same chmury.

 

 

 

Nowa książka Katarzyny Enerlich kontynuuje temat poprzedniej. Ukazuje życie kobiety, chwilami proste i zwyczajne, innym razem trudne i skomplikowane, niecodzienne przez splot wydarzeń, których uczestnikiem mogę być ja...wy... każdy. Na kolejnych stronach książki spotykamy dobrze nam znanych bohaterów, niekiedy możemy odnaleźć w nich siebie. Autorka oprowadza nas, tutaj urodzonych i żyjących, po naszych starych kątach.

 

 

Dzieli się z nami ich atmosferą, dawkuje urok, otwiera nam oczy na piękno, którego nie potrafimy dostrzec mając je w zasięgu ręki. Oczarowanie pisarki Mazurami, gdzie się urodziła i gdzie przyszło jej żyć, jest wszechobecne w jej twórczości, a miłość do nich bezinteresowna i czysta.

 

 

Czy można kochać nie posiadając? Okazuje się, że tak...Katarzyna  przytacza słowa Marion Dönhhof, hrabianki urodzonej w Prusach wschodnich, bojowniczki o polsko – niemieckie pojednanie: –Krajobraz jest bowiem ważniejszym niż wszystko inne. W ostatecznym i istotnym rozumieniu nie jest on zresztą niczyją własnością, a jeśli już należy, to do tego, kto potrafi kochać, nie posiadając... 
Zapraszam do lektury.

 

 

 


Andrzej Badurek

 

 

Na spotkaniu promocyjnym nowej książki Katarzyny Enerlich było obecnych ponad sto osób.Katarzyna Enerlich i Irena Szkudaj, która prowadziła spotkanie promocyjne.Katarzyna Enerlich

 

foto: Marian Modzelewski

 

 

 

 

Cezary Makiewicz Honorowym Obywatelem Mrągowa

 

 

 


Podczas sesji w dniu 25.02.2010 r. mrągowscy radni podjęli uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Mrągowa znanemu wokaliście, muzykowi i kompozytorowi Cezaremu Makiewiczowi, autorowi piosenki „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”.

Wniosek złożony przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej otrzymał pozytywne opinie wszystkich komisji i został jednogłośnie przyjęty przez radnych.

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności termin nadania artyście honorowego obywatelstwa zbiegł się z datą jego imienin, tym samym uchwała podjęta przez Radę Miasta Mrągowa stała się cennym i niespotykanym prezentem imieninowym.

Cezary Makiewicz od 20.01.2010 roku jest także Honorowym Członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej.

 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu TMZM

 

 

 Drugiego lutego w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej odbyło się posiedzenie Zarządu. Podczas zebrania oceniono przebieg Walnego Zebrania Sprawozdawczego Towarzystwa, które odbyło się 20.01.br., przeanalizowano zgłoszone wnioski i przyjęto nowych członków.

 

Zarząd Towarzystwa przyjął w poczet członków honorowych Cezarego Makiewicza znanego artystę, muzyka, kompozytora, autora piosenki „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”.

Następne posiedzenie Zarządu TMZM odbędzie się 02.03.br. i poświęcone będzie finansom Towarzystwa. Podczas posiedzenia dokonana zostanie m.in. analiza opłacania składek członkowskich.

 

Poniżej zwrotka pastorałki, którą Cezary Makiewicz zaśpiewał podczas zebrania Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej w dniu 20 stycznia 2010 r. Proszę kliknąć na tekst, by przenieść się na stronę, gdzie istnieje możliwość wysłuchania pastorałki.

 


"Tej nocy jest łatwiejszy świat,
zdarzyć się może każdy cud,
co rok od dwóch tysięcy lat
jest przecież dzieckiem Bóg."

 


sł. Maciej Świątek
muz. Cezary Makiewicz

 

 

 

Zebranie TMZM

 

 

 Dwudziestego stycznia w sali konferencyjnej Ratusza w Mrągowie odbyło się zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Podczas zebrania wysłuchano sprawozdania Zarządu za 2009 rok, przyjęto plan pracy na rok 2010 oraz wręczono legitymacje nowym członkom.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz:
- Przewodniczący Sejmiku Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego Julian Osiecki
- Starosta Mrągowski Dominik Tarnowski
- Wójt Gminy Piecki Maria Jarczewska
- Zastępca Burmistrza Miasta Mrągowo Tomasz Witkowicz
- Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo Sławomir Olender

Gościem specjalnym zebrania był Cezary Makiewicz,  wokalista i kompozytor, autor piosenki  „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”, która stała się nieoficjalnym hymnem Pikniku Country. Piosenka ta przez swoją obecność na stacjach  telewizyjnych i radiowych promuje Mrągowo od 1998 roku do dziś.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej doceniając wkład artysty w promocję Mrągowa wystąpiło do Rady Miasta o nadanie Cezaremu Makiewiczowi tytułu Honorowego Obywatela Mrągowa.

Podczas zebrania artysta został przyjęty w poczet członków Towarzystwa, zaśpiewał też kilka piosenek ze swojego repertuaru.

 

 Andrzej Badurek

 

 

 

foto Marian Modzelewski

 

 

 

 


 

 

 

 

Zebranie Ogólne TMZM

 

 

 W środę 20.01.2010 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej mrągowskiego Ratusza odbędzie się Zebranie Ogólne Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej.

W programie:

1. Otwarcie zebrania.
2. Mini recital Cezarego Makiewicza.
3. Wręczenie legitymacji nowym członkom.
4. Wręczenie dyplomów.
5. Wybór przewodniczącego zebrania i komisji wnioskowej.
6. Sprawozdanie Zarządu TMZM za okres 14.10.2008 – 20.01.2010
7. Przedstawienie planu pracy na 2010 rok.
8. Informacja Burmistrza Mrągowa o stanie miasta.
9. Dyskusja.
10. Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie wniosków zamknięcie zebrania.