31 marca  o godz. 16.30 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Mrągowska". W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w statucie, wynikających z zaleceń KRS w Olsztynie, prosimy o obecność wszystkich członków LOT. Osoby lub podmioty, które nie mogą być obecne na spotkaniu, proszone są o oddelegowanie swoich pełnomocników.

W celu zapoznania się z porządkiem obrad zebrania, planem działania LOT wraz z budżetem na 2006 oraz planem działania WMROT proszę o pobranie plików: